En femtedel av oljefondet i skatteparadis

En femtedel av investeringene til oljefondet er i skatteparadiser viser en ny rapport.

En femtedel av oljefondet i skatteparadis

I prosessen med å utforme politisk innspill til Stortinget i forbindelse med Meld. St. 23 om forvaltningen av statens Pensjonsfond, har ForUM bedt tenketanken Re-Define om å utarbeide en rapport om Oljefondets bruk av skatteparadiser. Re-Define viser i sin rapport at en femtedel av Oljefondets investeringer gjør seg direkte eller indirekte bruk av skatteparadiser.

For ForUM er ikke Oljefondet kun en teknisk innretting som skal sikre nordmenn pensjon i fremtiden, men et stort og viktig stykke Norge som representerer Norges ansikt utad i over 70 land. ForUM ønsker at Norge skal gå i bresjen internasjonalt for økt finansiell åpenhet. Da må vi begynne med å feie for egen dør! Nærliggende her er vårt alles Oljefond.

Skatt er et viktig utviklingsinstrument! Hvor my skatt et land klarer å kreve inn kan bestemme om landet har mulighet til å investere i fellesgoder som utdanning og helsevesen, veier eller flyplasser. Et høynivåpanel nedsatt av Den afrikanske unionen og FN fastslo nylig at Afrika tappes for over 400 milliarder kroner årlig. Det meste av dette er penger som skulle vært beskattet i de afrikanske landene bedriftene har sitt virke. I stedet overfører multinasjonale selskaper overskuddene sine til skatteparadiser for å unngå å betale skatt i de landene de produserer. Skatteparadiser tilbyr hemmelighold om pengenes eksistens, eiere og opprinnelse. Slik finner stjålne penger via korrupsjon veien ut fra de land de tilhører, og fratar disse landene mulighet til den utviklingen befolkningen fortjener. Slik finner også penger som stammer fra narkotika-, våpen- eller menneskesmugling veien til de samme paradisene, inkludert penger som benyttes til terrorvirksomhet. Fordi hemmelighold er et av kjennetegnene til skatteparadisene, er det vanskelig å skille mellom lovlige og ulovlige plasseringer i skatteparadiser. Det blir som en selvangivelse der lønnsmottaker alene forteller staten hva hun har tjent uten at arbeidsgivere eller banker bekrefter historien. Når skatteparadiser klarer å tiltrekke seg mange såkalt lovlige plasseringer, er disse med å legitimere også de ulovlige pengestrømmene. Penger fra narkotika, terrornettverk, menneskesmugling og korrupsjonspenger blandes inn i økonomien og hvitvaskes sammen med penger fra multinasjonale selskaper, pensjonsfond og utviklingsfond – som det norske Oljefondet og Norfund.

ForUM har i mange år kjempet for bedre nasjonale og internasjonale løsninger for å bekjempe skatteparadisers tilrettelegging for skatteunndragelser og hvitvasking. Etter konstruktivt påtrykk fra sivilsamfunnet har Norge gått i bresjen internasjonalt for økt åpenhet og bedre regulering av finansmarkedet. Hvis Norge skal ha troverdighet i sin rolle som internasjonal pådriver om åpenhet i skattespørsmål, må Norges handlinger gå hånd i hånd med det politiske budskapet. ForUM mener at Norges Bank må jobbe systematisk for å redusere Oljefondets direkte og indirekte bruk av skatteparadiser. Å avvikle oljefondets datterselskaper i Luxemburg og Delaware er helt nødvendig for at det Norge sier og det Norge gjør ikke skal undergrave hverandre.

Å legge ned Oljefondets datterselskaper i skatteparadisene Luxemburg og Delaware er et åpenbart sted å begynne for at norske investeringer ikke skal undergrave Norges viktige rolle som pådriver for internasjonal finansiell åpenhet. Dette vil være relativt raskt og enkelt å få til. Det vil kunne innebære at Oljefondet vil måtte betale noe mer skatt på eiendomsinvesteringene sine. Men Oljefondets plasseringer i disse to skatteparadisene utgjør bare to til tre prosent av Oljefondet. For at ikke debatten om Oljefond og skatteparadiser skal reduseres til symbolikken rundt de to datterselskapsetableringene, vil det være minst like viktig å få på plass etiske retningslinjer om oljefondets direkte investeringer i selskaper som er registrert i skatteparadiser. Et eventuelt uttrekk eller nedsalg av direkte investeringer i skatteparadiser vil også være nokså enkelt å få til. Får man til dette, reduserer man Oljefondets tilstedeværelse i skatteparadiser med ytterligere fem til sju prosent.

Oljefondets største eksponering for skatteparadiser er imidlertid den indirekte bruken, der selskapene oljefondet har investert i på forskjellige måter gjør bruk av skatteparadiser for å redusere eller unndra skatt. Tiden er overmoden for at skatt må bli et tema som Oljefondets forvaltere diskuterer med styrene i de selskapene fondet investerer. Det må utvikles et såkalt forventningsdokument om åpenhet om skatt. Hensikten er at Oljefondet stiller klare forventninger til selskapene om å vise åpenhet om interne pengestrømmer mellom land, skattebetaling og eierskapsregistre. Med aktiv bruk av et slikt forventingsdokument, hadde Norges Bank kunnet diskutere skattespørsmål med notoriske skatteunnasluntrere innenfor IT-bransjen som Apple, Microsoft, og Google. Likeledes kunne man inngått dialog med verstinger innenfor finanssektoren som bankene BNP Paribas, UBS, Credit Suisse og HSBC som er kjente for å hjelpe klienter å opprette skallselskaper, unngå skatt og hvitvaske penger. Videre er selskaper både innen farmasøytiske produkter og utvinningsindustri kjent for aggressiv bruk av skatteparadiser.

Skal Norge som stat ha troverdighet i arbeidet med å regulere det internasjonale finansmarkedet, må Norge ta ansvar ved å rydde i eget bo! Oljefondet alene kan ikke endre de globale finansmarkedene. Men de globale finansmarkedene vil heller ikke endres dersom ingen av de store aktørene viser vilje til endring.