Bør rapportere fra skatteparadiser

Bør rapportere fra skatteparadiser

Utvidet land-for-land-rapportering vil gjøre det vanskeligere for multinasjonale selskaper å gjemme bort penger i skatteparadiser. Fredag skal et nytt forslag diskuteres i Stortinget. I et brev ber ForUM om at åpenhetsforslaget støttes.

Etter interpellasjon fra Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap) til finansminister Siv Jensen skal Stortinget fredag debattere såkalt utvidet land-for-land-rapportering.

Utviklingsland og fremvoksende industriland taper enorme verdier på ulovlig kapitalflukt, det mangedoblede av hva landene får gjennom bistand - hele 6600 milliarder USD i perioden 2003–2012. Mesteparten av dette består av multinasjonale selskapers skatteflukt som gjemmes gjennom skatteparadiser. Skatt- og kapitalflukt er derfor et sentralt tema i FN-forhandlingene om Finansiering for utvikling (FfD), som Norge leder fram mot toppmøtet i Addis Abeba i juli og ForUM følger tett. I første utkast til resolusjon er blant annet offentlig land-for-land-rapportering et viktig tiltak.

-Vi håper finansministeren og komiteen vil støtte lovforslaget til utvidet land-for-land-rapportering. Det vil føre til mer åpenhet, stabilitet og er et viktig verktøy for å bekjempe kapitalflukt, korrupsjon, kriminalitet og fattigdom, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og Miljø, som deltar på toppmøtet i Addis Abeba.

I januar 2014 innførte Norge krav om land-for-land rapportering for alle norskregistrerte, multinasjonale selskaper som driver innen petroleums- og gruveindustrien, samt innen skogdrift. Det innebærer at multinasjonale selskaper må rapportere spesifikke finansielle opplysninger for hvert land de opererer i, for eksempel hvor mye de har betalt i skatter og avgifter til hvert enkelt land, gevinst, omsetning og antall ansatte. Dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, mener ForUM.

-Utvidet land-for-land-rapportering vil gjøre det vanskeligere for multinasjonale selskaper å gjemme bort penger i skatteparadiser, og vil bidra til å mobilisere skatteinntekter som er nødvendig for å oppfylle FNs nye mål for bærekraftig utvikling 2015-2030, der alle land nå deler den samme forpliktelsen om å utrydde fattigdom, forklarer Tønnessen-Krokan.

Dagens rapportering har vesentlige mangler:

  • Forskriften er ikke en-land-for-land-rapportering, fordi den ikke krever at det rapporteres fra alle land. I stedet gir forskriften makt og unntak til selskapene, slik at de ikke trenger å rapportere fra skatteparadiser. Som blant annet Publish What You Pay Norge, Tax Justice Network og ForUM har påpekt er formålet med denne rapporteringen nettopp å synliggjøre hvorvidt selskaper plasserer penger i skatteparadiser. Da må forskriften gjelde for alle land. EU har allerede vedtatt en lov om land-for-land-rapportering som inkluderer skatteparadiser (alle jurisdiksjoner).
  • Forskriften gjelder ikke alle sektorer, til tross for at den ulovlige kapitalflukten skjer innenfor alle bransjer. I mai stemte EU-parlamentet for å utvide EUs land-for-land-rapportering til alle sektorer.Kravet om utvidet land for land rapportering er også lagt inn som merknad i innstilling 290 S om investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland.
  • Forskriften krever ikke at selskaper skal rapportere kostnadssiden.
  • Forskriften holder rapporteringen unna årsregnskapet, på tross av at det viktigste instrumentet for finansiell informasjon for finansielle brukere, er årsregnskapet.

ForUM er også glad for komiteens behandling av to andre viktige saker forrige uke, henholdsvis innstillingen om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap, og å trekke Oljefondet ut av kull som vil gi stor klimagevinst.

-Sammen med offentlige eierskapsregister vil den utvidete land-for-land-rapporteringen bli et viktig og effektivt verktøy for å hindre ulovlig kapitalflukt og fremme bærekraftig utvikling og åpenhet, sier ForUMs seniorrådgiver.