Erna må gjøre utviklingspolitikken mer samstemt

Regjeringens utviklingspolitikk er for lite samstemt, viser rapporten Development Beyond Aid.

Erna må gjøre utviklingspolitikken mer samstemt

Regjeringens utviklingspolitikk er for lite samstemt, ifølge en ny rapport. Det anbefales at statsministeren tar større ansvar.

Forum for utvikling og miljø lanserer rapporten Development Beyond Aid og er overrakt statssekretær Hans Brattskar. Utenriksministeren og statsministerens kontor har også fått rapporten.

- Det er et paradoks at økonomisk vekst som skal utrydde fattigdom er basert på aktiviteter som øker den globale oppvarmingen. Noe som i seg selv vil øke fattigdommen, ved å ødelegge livsgrunnlaget i fattige land. En rettferdig og bærekraftig utvikling kan bare fremkomme dersom politikken drar i samme retning, sier daglig leder i ForUM, Andrew Preston.

Vilje krever handling

Sundvollen-erklæringen uttrykker tydelig at Regjeringen vil ”føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning”. 

- Dette er en god ambisjon, men per dags dato er det vanskelig å se hva Regjeringen har gjort for å nå disse målene, sier Preston.

Rapporten anbefaler at Norge bør gjøre som Sverige og legge det høyeste rettslige ansvaret for samstemt politisk utvikling på statsministerens kontor. Slik ivaretar man bedre et helhetlig perspektiv. Et perspektiv som fort forsvinner når de ulike instansene skuer seg blinde på egne ansvarsområder uten det nødvendige helhetsblikket. 

- En utvikling utover bistandens rekkevidde innebærer en holistisk politikk som må koordineres på tvers av de forskjellige etater og departementer, sier Preston.

Mer informasjon?


Relevante emner


Development Beyond Aid

Rapporten Development Beyond Aid er skrevet av Irja Vormedal og Leiv Lunde ved Fridtjof Nansen Institutt for Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner

Rapporten gir flere eksempler på at regjeringens politikk er ustemt og dermed blir mindre effektiv.

Blant annet:

1. Regjeringen fremmer fred og menneskerettigheter, men selger samtidig militærutstyr til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia som slår ned fredelige protester i regionen.

2. Regjeringen advarer mot klimaendringer, samtidig som Norge fortsatt satser mer på fossile brensler enn på fornybar energi.

3. Regjeringen vil hindre skatt- og kapitalflukt, men tillater samtidig at selskapers inntekter fra for eksempel utviklingslands olje investeres i skatteparadiser og dermed ikke når de fattige.

4. Oljefondet – verdens største - investerer våre pensjonspenger i kull og i selskaper som bryter menneskerettigheter og ødelegger regnskogen som regjeringen vil beskytte.