ForUMs respons til synteserapporten

ForUMs respons til synteserapporten

I januar 2015 begynner forhandlingene som skal avgjøre hvilke bærekraftige utviklingsmål verden skal oppnå til 2030. Les hvordan ForUM mener at Norge skal bruke innholdet i synteserapporten i forhandlingene.

FNs generalsekretær har oppsummert resultatet fra det internasjonale arbeidet med målene hittil, og kommet med anbefalinger om hva de bør inneholde. 

Her kan du lese ForUMs respons til synteserapporten.


Relevante emner