Action2015-kampanjen er lansert

Action2015-kampanjen er lansert

Torsdag 16. januar lansertes kampanjen «Action2015» for ambisiøse nye FN-mål for bærekraftig utvikling fra 2015 til 2030. - Norge bør gå foran, sier ForUM som følger arbeidet tett.

Action2015 er en global kampanje som er startet for å øke engasjementet rundt forhandlingene om FNs bærekraftsmål og klimaforhandlingene. Kampanjen ønsker handling fra folket og politikerne i 2015 og i Norge skal den bidra til å løfte fram og mobilisere til norske organisasjoners aktiviteter i løpet av året.

Over 1000 organisasjoner i 125 land vil delta i lanseringen. 

Les mer om den verdensomspennende lanseringen

ForUM oppfordrer Norge til å gå foran

ForUM oppfordrer Norge til å gå foran i FN-forhandlingene for å sikre at disse bærekraftsmålene blir ambisiøse, og at den nye klimaavtalen blir sterk og rettferdig.

Forum for utvikling og miljø har vært en aktiv pådriver i forhandlingene om nye bærekraftige utviklingsmål og klima fra begynnelsen, og støtter kampanjen.

- De nye målene for bærekraftig utvikling fram til 2030 skal gjelde alle land og de skal nå fram til alle mennesker. Vi oppfordrer Norge til å gå foran i FN-forhandlingene for å sikre at disse bærekraftsmålene blir ambisiøse, og at den nye klimaavtalen blir sterk og rettferdig, sier leder Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø.

- For å lykkes trengs også tilstrekkelig finansiering av begge deler, sier han.

Avgjørende år

To viktige FN-toppmøter finner sted i år. Det første i september, der verden må bli enige om nye mål for å utrydde ekstrem fattigdom, takle ulikhet og sikre en mer bærekraftig planet. Det andre er klimatoppmøtet i desember der vi må sikre at velferden til mennesker i dag ikke kommer på bekostning av våre barns fremtid.

  • Visjonen til Action2015 er politisk endring som sikrer rettferdighet og gjør at alle kan leve verdige liv, uten sult, vold, undertrykking, diskriminering, og som sikrer en bærekraftigutvikling. 
  • Målet for Action2015 i Norge er å få den norske regjeringen til å spille en aktiv og progressiv rolle i arbeidet med å få på plass en sterk klimaavtale og ambisiøse bærekraftsmål i løpet av 2015

Les hele pressemeldingen

Spre i sosiale medier

Action2015 Norge oppfordrer til å spre kampanjen på sosiale medier. Forslag til Twitter-meldinger og Facebook-oppdateringer finner du i pressemeldingen.

Tagger:

  • Bruk hashtaggen/emneknaggen: #action2015
  • Tag Action2015 på twitter: @action2015nor
  • Tag Action2015 i facebookoppdatering: Action 2015 Norge (Sett @ foran for å

    tagge siden: https://www.facebook.com/action2015norge - kan hende du må like siden først)


Relevante emner