Dette bør Norge gjøre i Paris

Foto: Gary Braasch

Dette bør Norge gjøre i Paris

Et gjennomarbeidet dokument, med korte og presise anbefalinger om hva Norge burde kjempe for på klimatoppmøtet i Paris har blitt oversendt til Klima- og milijløminister Tine Sundtoft fra ForUM.

Innspillet, som har blitt utarbeidet i fellesskap av mange av ForUMs medlemmer, legger vekt på at rettferdighets-aspektet må løftes høyt i forhandlingene i Paris, for at utviklingslandene skal akseptere å påta seg forpliktelser.  Videre må det på plass tydelige intensjoner og løfter fra de rike landenes side, på at de skal bidra med minst 100 milliarder US $ til klimafinansiering i 2020, og at dette beløpet skal trappes opp i årene etter. 

Innspillet vil bli presentert og diskutert med politisk ledelse og forhandlingsdelegasjonen i Klima og miljødepartementet, og med representater i Stortingets Energi- og Klimakomite.

Les hele innspillet i vedlegget.