Ber Norge vise handling

Ber Norge vise handling

– Både hva Norge gjør hjemme og sier i New York blir svært viktig i den store sammenhengen, sier Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Over en halv million fant veien til en av de 2800 klimamarsjene som ble arrangert denne helgen, med mer enn 160 land involvert. Alt fra helseeksperter, religiøse grupper, utviklingsorganisasjoner og grasrotaktivister har vist engasjement.

Marsjen illustrerer både en endret virkelighet, økt bevissthet om effektene av klimaendringene og en økt støtte til en overgang fra fossilindustri til ren energi.

Se bilder på ForUMs Facebook-side

- Nå mobiliserer sivilsamfunnet mer enn noen gang. Dette handler om mer enn et toppmøte. Det signaliserer et taktskifte i innsatsen for å stanse klimaendringene, og vil være en viktig opptakt til klimatoppmøtet i 2015. Vi krever alle at ord må bli handling, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Krav til statsministerens tale

Så kommer alvoret. Langs gatene ved FNs hovedkvarter I New York vrimler det nå av politivakter og sperringer. Her kommer man ingen vei uten godkjent akkreditering til FN-bygget.

Både statsministeren, klima- og miljøministeren og utenriksministeren deltar på FNs klimatoppmøte i New York. ForUM har kommet med innspill til statsminister Erna Solbergs tale, og frykter Norge vil la være å si noe om egne utslipp.

- Løfter om norske bidrag til klimafinansiering, som bidrag til det Grønne Klimafondet, regnskogsbevaring og tilpasningstiltak er bra, men dette sier lite om hva Norge skal gjøre for å redusere våre egne klimagassutslipp, mener Preston.

Klimaforlikets løfte om 30 prosent reduksjon av norske utslipp innen 2020, hvorav en tredjedel kan kjøpes på kvotemarkedet, er ikke tilstrekkelig. 

- For å oppnå Klimapanelets anbefaling om å gå mot et nullutslippssamfunn i 2050, må det sterkere ambisjoner til. Norge må melde inn en ambisjon om å redusere egne utslipp med 40 prosent innen 2020.

I møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft mandag kveld i New York, ble temaet igjen tatt opp av ForUM og medlemsorganisasjoner tilstede.

Finansiering ingen snarvei

Da Ban Ki-Moon inviterte alle verdens ledere til klimatoppmøtet, ba han om modige nasjonale bidrag til reduksjon av verdens klimagassutslipp. I den senere tid tyder mye på at statsledernes manuskripter vil handle mer om mobilisering av finansiering av klimatiltak i utviklingsland. 

- Norge må benytte denne muligheten til å gå foran og vise at vi er villige til å gå langt. Vi trenger en global oppskalering av fornybar energi og forbedring av energieffektivitet. Slik bidrar vi ikke bare til utslippsreduksjoner, men til bekjempelse av fattigdom og forurensing, utvikling og bedre helse, sier Preston.

For mer informasjon:

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er representert i New York under klimatoppmøtet og klimamarsjen. For direkte kontakt:

Kristin Marie Skaar, informasjonsansvarlig: Tlf, 95972959, e-post kristin.skaar@forumfor.no
Kristina Fröberg, seniorrådgiver: Tlf +47 94012891, e-post kristina.froberg@forumfor.no


Relevante emner