Travelt for FNs klimapanel

Travelt for FNs klimapanel

Det kan ta tjue minutter å diskutere et kommategn. FNs klimapanel (IPCC) er nå inne i sin tredje dag med forhandlinger om sammendraget av første del av den femte hovedrapporten.

Forskere og regjeringsrepresentanter fra 110 land jobber seg gjennom det 30-sider lange Summary for Policymakers, som skal offentliggjøres på fredag. Tiden begynner å bli knapp, og møtelederne har beordret dobbelt skift. Nå jobbes det i fire økter, fra 8 om morgenen til 2230 om kvelden.

Halvparten av tiden er brukt, mens langt under en fjerdedel av teksten har blitt behandlet.  I hovedsak skyldes det at alle er veldig opptatt av å skape mest mulig klarhet i teksten, og sørge for at upresise formuleringer som kan skape forvirring eller usikkerhet hos politikere. Folk som har vært med på dette før sier imidlertid at slik pleier det å være. Alle setninger godkjennes ved enstemmighet, og enigheten må inkludere vitenskapsfolkene som er forfatterne av rapporten. Delegatene er veldig pirkete i begynnelsen, men bryr seg mindre om kommaregler og ordstilling etter hvert som fredagen nærmer seg.  

En utfordring er det selvsagt at redigeringen skjer på engelsk, mens forslag og innspill kan gjøres på alle de seks FN-språkene.

Havoppvarming og issmelting
I dag har representantene arbeidet med avsnittene om issmelting og havoppvarming.  Man var en stund bekymret for at IPCC, som satte strek for å motta nytt forskningsmateriale for noen måneder siden, ikke ville få med seg resultatene fra nyere forskning på havtemperaturer.  Imidlertid viser det seg at denne informasjonen har kommet med, og det slås fast med høy grad av sikkerhet at havene har blitt varmere, både i de øvre vannlag, og i de store dyp.

Forskerne regner med at verdenshavene har tatt opp i seg rundt 90% av den energien som har hopet seg opp i atmosfæren på grunn av drivhuseffekten.  Hva denne oppvarmingen vil bety på lengre sikt, vet man imidlertid mindre om.

Verdens isbreer smelter skremmende fort, det er bevist at de mistet 226 gigatonn is pr år i den siste tiårsperioden.  Det er et ikke ubetydelig bidrag til havnivåstigningen, som er i ferd med å bli et stort problem i mange av verdens kystområder.  

Les også: Tiårets viktigste klimarapport.

Overbevisende argumenter
Generelt er det særlig hyppigere ekstreme vær-fenomener, som orkaner og oversvømmelser, stadig raskere tap av havis i Arktis og kontinuerlig forsuring av havet som bygger opp under IPCCs konklusjoner.  At verden nettopp har opplevet sin 342-ende måned med over normalen gjennomsnittstemperaturer, burde også telle med som et overbevisende argument - for ikke å glemme at Australia har hatt 12 måneder på rad med unormalt høye temperaturer.  

Arbeidet fortsetter utover kvelden og skal avsluttes i løpet av torsdagen. Men det vil nok nærme seg midnatt før klubba faller for siste gang.

For flere oppdateringer og mer informasjon, se IPCC Working Group I sine nettsider.


Relevante emner