Etterlyser aktiv norsk innsats i klimaforhandlingene

Etterlyser aktiv norsk innsats i klimaforhandlingene

3. juni startet en ny og viktig forhandlingsrunde i Klimakonvensjonen i Bonn. ForUM har fremmet en rekke forslag til den norske delegasjonen.

- Som vanlig på disse møtene vil det bli forhandlet på en rekke tema samtidig. Et av de viktigste forhandlingene vil være innenfor det som kalles Durban-plattformen, arbeidet med å få på plass en ny avtale som kan avløse Kyotoprotokollen, sier ForUMs fagrådgiver Arvid Solheim, som følger forhandlingene i Bonn de neste to ukene.

Klimaforhandlingene går sakte, men sikkert framover. Skakkjørte statsbudsjetter, store spørsmål og den urovekkende nyheten om rekordhøye CO₂-nivåer i atmosfæren – samtidig som kraftig flom rammer i flere deler av Europa – er noe av bakteppet for forhandlingene. Går det egentlig noen vei?

- Jo, det gjør det, mener Solheim, som også gir et nyttig overblikk over problematikken i Dagsavisens Nye Meningerklikk her for å lese mer.

Rettferdig fordeling
Spørsmålet om "equity", rettferdig fordeling av innsats og forpliktelser, diskuteres heftig i arbeidet med Durbanplattformen. De færreste større utslippsland er villige til å redusere sine egne utslipp tilstrekkelig til at verden unngår en global oppvarming.

- Uheldigvis går vi trolig mot et system med frivillige utslippsreduksjoner, der hvert enkelt land melder inn hvor mye de kan tenke seg å redusere. Det finnes ingen vedtatte regler som sier hvordan man skal regne seg til hvor mye som er hvert lands rettferdige andel av den begrensede atmosfæriske lagerplass for klimagasser, og faren for at systemet vil overbelastes er overhengende, sier Solheim.

Eget system for vurdering av rettferdighet
Det vil neppe lages noe system for å «straffe» land som ikke gjør nok for å redde klimaet. Derfor foreslår ForUM og flere sivilsamfunnsorganisasjoner i verden at det etableres et system for å vurdere rettferdigheten i det som skal gjøres. 

- Man tenker å samle en rekke forskjellige modeller for å beregne hva som egentlig er en «rettferdig andel» av det som skal gjøres, la disse modellene analysere det som verdens land skal melde inn som sine bidrag til å redusere utslipp, og så sammenligne hvordan enkeltland kommer ut på de forskjellige analysene, forklarer Solheim.

ForUM-nettverket mener også Norge skal støtte innspillet om at man umiddelbart går mer konkret inn på virkemidler for energieffektivisering og produksjon av fornybar energi. Det gjelder både finansiering og nødvendig teknologioverføring. 

- Vi tro at et slikt forslag vil ha gode muligheter til å appellere til de landene som ønsker en tilnærming basert på frivillige bidrag, sier Solheim.

Håper på oppfølging
Forslagene har blitt fremmet overfor den norske delegasjonen, som en del av et innspill fra ForUM som omfatter en rekke større og mindre forslag til hva Norge burde mene i Bonn. Se hele innspillet i vedlegg til høyre.

- Norske myndigheter i ferd med å skrive sine posisjoner som de skal ha med seg til Bonn, og ForUM håper at de vil studere grundig våre forslag og ta med så mye som mulig i sin egen forhandlingsinstruks, avslutter Solheim.

Les også: Lite konkret i klimaforhandlingene

Nye Meninger: Viktig klimamøte i Bonn


Relevante emner