Innhold som omhandler emnet «FNs miljøforsamling»


Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig
Pressemelding:

Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig

I ettermiddag vedtok FNs miljøforsamling en resolusjon som anerkjenner miljøkonsekvensene av væpnet konflikt, og setter søkelys på hvordan FNs miljøprogram kan bidra i både kartlegging og opprydding.

Varsko fra det internasjonale ressurspanelet
Pressemelding:

Varsko fra det internasjonale ressurspanelet

En ny rapport fra det internasjonale ressurspanelet (IRP) viser at vi går en mørk framtid i møte dersom vi ikke gjøre store endringer i hvordan vi bruker og forbruker naturressursene.

Et viktig første skritt, men ikke i mål
Første sesjon av FNs femte miljøforsamling (UNEA 5.1) oppsummert:

Et viktig første skritt, men ikke i mål

Annonseringen av en minsterkonferanse om marin forsøpling ble et politisk lyspunkt i den første sesjonen i FNs femte miljøforsamling, det første store møtet mellom FNs medlemsland på miljø siden pandemien.

Få framskritt å spore fra FNs fjerde miljøforsamling
Dypdykk:

Få framskritt å spore fra FNs fjerde miljøforsamling

Nylig kom en rapport fra FNs naturpanel som viser at 1 million arter står i fare for å utryddes, men at vi fortsatt kan stanse naturtapet. Skal vi stanse tapet kreves omfattende endringer på alle nivå. Hva skjer egentlig i FN? Les Andreas Røise Myhrvolds rapport fra FNs miljøforsamling.