Broen til framtiden 2022

08.04.22 09:00 - 16:00
Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, EL og IT Forbundet Norge, LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Den norske kirke, Concerned Scientists Norway, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Klimavalgalliansen, For Velferdsstaten, Naturviterne, Oslo – Akershus Handel og Kontor, Samfunnsviterne, Bærekraftige liv, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Forum for utvikling og miljø
Folkets hus
Oslo

I en verden i endring, hvordan bygger vi broen til framtiden?

Krigen i Ukraina er en enorm tragedie. Nye rapporter fra Klimapanelet viser at klima- og naturkrisene også blir stadig verre. En rask, rettferdig og solidarisk energiomstilling, over hele verden og særlig i Europa, har aldri vært mer aktuell.

Norge må kutte mer utslipp hvert år enn noen regjering har klart på en hel regjeringsperiode, samtidig som arbeideres rettigheter beskyttes, naturen bevares og bærekraftsmålene nås.

Alt dette krever brobygging – både brobryggende politikk for en omstilling uten sidestykke og enda flere brobyggere, i sterke bevegelser, over hele landet.

For 8. år på rad, inviterer fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, Kirken og trosamfunn, bønder og forskere alle som er interessert i en rettferdig omstilling til Broen til framtiden-konferansen.

Her skal vi sammen sette rettferdig omstilling på dagsorden for den nye stortingsperioden, samle alle som vil jobbe for en klimaløsning nedenfra, og bygge bro mellom bevegelsene som skal forme det grønne skiftet - i en verden i endring.

PROGRAM

09.00-09:50: INTRODUKSJON
Klima- og naturkrisene: Hvor er vi og hvor går vi?

- Så raskt må vi handle, så galt kan det gå hvis vi ikke handler. Nyhet fra FNs klimapanel
Tore Furevik (direktør, Nansensenteret, og professor, UiB)

- Klima- og naturkriser må løses i fellesskap – Hvor er naturen i det grønne skiftet?
Vigdis Vandvik (senterdirektør, CeSAM Center for Sustainable Area Management, og professor, UiB)

- Klima, energi og norsk olje og gass – Kjøper verden det vi selger?
Anders Bjartnes (redaktør, Energi og klima)

- «Skape jobber, kutte utslipp»: Kan vi bli enige om en vitenskapelig tilnærming til klimajobber?
Andreas Ytterstad (leder, Concerned Scientists Norway, og professor, OsloMet)

09:50-10:00: Pause

10.00-11.15: PLENUM 1
Veien rett fram: Hvordan går vi sammen for en rettferdig omstilling?

- Ordstyrer: Ingerid Salvesen (journalist og co-host i podkasten «Rett fram»)
- Camilla Houeland (forsker, Fafo)
- Magnus Marsdal (leder, Manifest Tankesmie)
- Remy Penev (leder, Industriaksjonen)
- Ingunn Gjerstad (leder, LO i Oslo)

11.15-11.30: Pause

11.30-12.30: PLENUM 2
Klimaengasjement i fagbevegelsen

- Ordstyrer: Gina Gylver (leder, Natur og Ungdom)
- Are Tomasgard (sekretær, LO)
- Morten Wedege (forbundsleder, Naturviterne)
- Siri Skjæveland Lode (sentralstyre, Utdanningsforbundet)
- Stein Guldbrandsen (leder, yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet)
- Lena Reitan (2. nestleder, Handel og Kontor)

12.30-13.15: Lunsj

13.15-14.45: PARALLELSESJONER

- Tro, håp og kjærlighet: Hvorfor og hvordan trossamfunn engasjerer seg i klima- og miljøkampen
Ingrid Rosendorf Joys (leder, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL)
Gunaketu Kjønstad (Oslo Buddhistsenter)
Sara Ellen Anne Eira (leder, Samisk kirkeråd)
Annika Spalde (Walk for Future, Sverige)
Atle Sommerfeldt (Håpets katedral)
Jan Christian Kjelland (Kirkerådet Dnk)

- Global klimarettferdighet: Hvor nå etter klimatoppmøtet i Glasgow?
Anne Beathe Tvinnereim (utviklingsministeren, Sp)
Silje Ask Lundberg (Oil Change International)
Naja Amanda Lynge Møretrø (leder, Changemaker)
Andrew Kroglund (Besteforeldrenes klimaaksjon)

- Grønn vs. blått hydrogen: Hvor går Norge?
Are Tomasgard (sekretær, LO)
Per Sandberg (Equinor)
Helge Ryggvik (forsker, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO)
Liv-Elisif Kalland (fagansvarlig for hydrogen, Zero)
Jarand Hole (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE)

- Kjært barn har mange navn: En historisk mulighet for Karbonavgift til fordeling (KAF)/Grønne folkebonus?
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Andre innledere bekreftes

14.45-15.00: Pause

15.00.16.00: PLENUM 3
Nye klimamål, ny regjering – ny politikk?

- Jan Christian Vestre (næringsminister, Ap)
- Representanter fra «søylene» i Broen til framtiden


Lad opp til konferansen med Broen til framtidens podcast Rett fram om jakten på rettferdige klimaløsninger – hør den på Spotify eller søk Rett fram i andre podcast-tjenester!

Mer informasjon