Godt nyttår! ...men hvordan?

Godt nyttår! ...men hvordan?

Nytt år, nye muligheter. Og utfordringer. Her er fem fra Forum for utvikling og miljø, med nyttårsforsetter og anbefalinger for en bedre, grønnere, fredeligere og mer rettferdig verden i 2017. 

Flyktningkrise, terror, populisme, falske nyheter, Trump og Brexit: Det var mange mørke stunder i 2016 - men også glitrende lyspunkter som viser at det nytter å stå på for positiv endring. Se vår fempunkts oppsummering ved årsskiftet, med nyttårsforslag og -forsetter fra Forum for utvikling og miljø (ForUM, et nettverk av 50 norske organisasjoner):

1)      Klima

Positivt:
-Verdens klimagassutslipp skal reduseres, også i USA og Kina: Klimaavtalen trådte i kraft like før klimatoppmøtet i Marrakech, der ForUM koordinerte innspill fra norske organisasjoner og eksperter for å bekjempe farlige klimaendringer
-Fornybarinvesteringer stadig mer lønnsomme  sammenlignet med fossil energi

Negativt:
-isen smelter raskt i Antarktis
-USAs nyvalgte president Donald Trump kan svekke klimainnsatsen.
-Norske klimagassutslipp fortsetter å øke.

2)      Bærekraftig utvikling 

Positivt:

-Ekstrem fattigdom har blitt halvert siden 1990
-Færre mennesker i verden blir alvorlig syke
-Flere jenter går på skole
-Norge og andre land begynte å implementere FNs 17 bærekraftsmål, som skal nås innen 2030. Norge var blant de første landene som rapporterte til FN, og rapporterte også over statsbudsjettet. Statsminister Erna Solberg leder det globale pådriverarbeidet med verdensstjerner. Utenriksministeren lager Stortingsmelding om bærekraftsmålene.
-ForUM-fellesskapet ga anbefalinger på alle 17 mål, og styrket samarbeidet med sivilsamfunn,forskere, beslutningstakere og næringsliv om bærekraftsmålene
-Større enighet globalt og i Norge om å redusere marin forsøpling og sikre sunne hav. Hvordan lykkes? Se ForUMs havinnspill.

Negativt:
-Naturressursene utnyttes i et større tempo enn de klarer fornye seg. Dersom alle skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittsnordmann hadde vi trengt mer enn to jordkloder.
-Regjeringen nøler med å lage en trinnvis plan for hvordan vi skal nå bærekraftsmålene hjemme på en samstemt måte
-Det vil være mer plast enn fisk i verdens hav innen 2050 dersom man ikke snur utviklingen.
-økende ulikhet: Verdens 62 rikeste har like mye penger som resten av verden.
-Bærekraftsmålene er ukjente for folk flest, til tross for at dette er verdens felles arbeidsplan for vår tids største utfordringer. Det vil ForUM endre på!

3)      Fred:

Positivt:
-Fredsavtale i Colombia etter 50 års borgerkrig
-Atomavtale mellom Iran og stormaktene
-Større oppslutning om bedre kontroll med våpenhandelen.
-Stortingsflertall for å inkludere Arms Trade Treatys forbudsbestemmelser i lov, etter flere års påtrykk fra Norges Røde Kors og Forum for utvikling og miljø.

Negativt:
-Urolig år globalt med enorme lidelser og ødeleggelser, og rekordmange mennesker jaget på flukt som følge av krig, inkludert i Syria, Irak, Afghanistan, Jemen, Sør-Sudan, Tsjadsjøenregionen mm
-Kun et mindretall på Stortinget støttet ForUMs forslag om å stanse eksport av norsk militærmateriell til undertrykkende regimer og land som kriger i Jemen, inkludert Saudi-Arabia.
-Den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms, som med ForUM i styret ble Nobelprisnominert som pådriver for Arms Trade Treaty, mistet uten forvarsel hele støtten fra UD - den viktigste giveren - til tross for meget godt dokumenterte resultater som ledende vaktbikkjer for våpenkontroll når det trengs mer enn noensinne.

4)      Menneskerettigheter

Positivt:
-Forbud mot barneekteskap i Gambia og Tanzania i 2016
-Flere land avskaffer dødsstraff
-Norge ble med på arbeidet i FN om en bindende traktat for menneskerettigheter og næringsliv, etter påtrykk fra ForUM, og Stortinget vedtok også et forventningsdokument om menneskerettigheter for Oljefondet
-Styrking av FN-resolusjon om menneskerettighetsforkjempere, ledet av Norge

Negativt:
-Den norske regjeringen tolker menneskerettighetsforpliktelser som anbefalinger, og ikke bindende retningslinjer: FN kritiserer Norge for brudd på flyktningkonvensjonen. Se NUPI-artikkel av ForUM om menneskerettigheter i praksis
-Norge vil ikke ratifisere tilleggsprotokoller til menneskerettighetskonvensjoner om rettighetene til barn, funksjonshemmede samt økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som gir individer klageadgang
-Sivilsamfunn under press

5)      Finansiering for utvikling

Positivt:
-Fornybarinvesteringer økte. Solenergi har blitt billig og lønnsomt.
-Stortinget ba Oljefondet om et forventningsdokument om menneskerettigheter og deretter om åpenhet i forhold til skatt, etter mange års oppfordringer fra ForUM-fellesskapet
-Økt fokus på skatteparadiser etter Panama Papers gir momentum for ForUM-fellesskapets forslag om bedre globalt skattesamarbeid, bedre land-for-land-rapportering og andre viktige tiltak for større finansiell åpenhet

Negativt:
-Milliarder som kunne blitt brukt på skole og helse forsvinner fortsatt i skatteparadiser.
-Regjeringen nøler med å styrke land-for-land-rapportering