Innhold som omhandler emnet «Politisk innspill»

Brev til statsministeren om klimatoppmøtet i New York, 23. september

Brev fra 17 norske organisasjoner til statsminister Erna Solberg før FNs klimatoppmøte i New York 23. september.

Organisasjonenes hovedkrav i brevet er:
- Et nytt norsk klimamål om å kutte nasjonale klimagassutslipp med minst 53% innen 2030.
- Løfte om en dobling av finansieringen til Det grønne klimafondet fra 800 millioner til 1600 millioner NOK ved fondets påfylling i høst

Les brevet her.

Posisjonsnotat: En nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

I flere år har kravet om en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene vært et sentralt krav fra ForUM og medlemsorganisasjonene. Gjennom arbeidet med nytt monitoreringsverktøy, og dialog med nordiske land som allerede har en nasjonal handlingsplan har det blitt stadig tydeligere at det er behov for en mer utfyllende posisjon. Denne posisjonen legger sterkere føringer for hva slags prosess som er ønskelig inn mot en nasjonal handlingsplan, men også innholdet, utformingen og implementeringen av en slik plan.

Les posisjonen her

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, Energi- og miljøkomiteen

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, til Stortingets energi- og miljøkomité Oslo, 17. oktober 2018.

ForUM-nettverket ønsker å styrke Norges klimamål til minst 53% kutt i norske klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå i tråd med vitenskapelige anbefalinger for å unngå oppvarming på over 1.5°C, øke klimafinansieringen og tallfeste klimakonsekvensene av statsbudsjettet gjennom sektorvise karbonbudsjetter.

Les innspillet her