Innspill til Lavutslippsstrategi til 2050 - En rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn

Oslo 28.06.2019

Forum for Utvikling og Miljø sitt innspill til norske myndigheters arbeid med utformingen av en Lavutslippsstrategi til 2050 - En rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn.

Les hele innspillet her


Relevante emner