Oljefondet ut av skatteparadis

Ikea, Pepsi og 340 andre store internasjonale selskaper har hatt hemmelige skatteavtaler i Luxembourg. Derfor slipper mange av dem unna skatt, viste en lekkasje i 2014 av 28.000 sider med konfidensielle skatteavtaler godkjent av myndighetene i Luxembourg.

Oljefondet ut av skatteparadis

Oljefondet flytter eiendommer fra skatteparadiset Luxembourg. -Viktig skritt for større åpenhet, mener Forum for utvikling og miljø, som lenge har advart mot Oljefondets bruk av skatteparadiser.

Aftenposten skrev søndag at Oljefondet vil flytte sine holdingsselskaper i Luxembourg, USA og Storbritannia hjem til Norge.Eiendommene Oljefondet investerer i, er eid gjennom disse holdingsselskapene.

Fondet vil flytte eierskapet hjem til Norge og heller etablere ett eller flere norske holdingselskaper som skal eie fondets eiendommer, skriver avisen.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har lenge arbeidet for at Oljefondet skal slutte å bruke skatteparadiser. En rapport fra den britiske tenketanken Re-Define skrevet på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø i 2016 viser at 20 prosent av Oljefondets investeringer gjør seg bruk av skatteparadiser. I en kronikk fra ForUM i Aftenposten i den forbindelse påpekte ForUM at skatt er et veldig viktig utviklingsinstrument.

-Skatt- og kapitalflukt tapper fattige og rike land for milliardinntekter som kunne finansiert helse, utdanning og bærekraftig utvikling. Vi er derfor glade for at Oljefondet ikke lenger skal eie eiendommer via et selskap i skatteparadiset Luxembourg. Det er et viktig skritt for større åpenhet og ansvarlighet, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM.


Hun viser blant annet til #LuxLeaks, som avslørte at europeiske stater har innført hemmelighold og skattelover som undergraver bedrifters skatteinnkreving i
utviklingsland.

ForUM og andre organisasjoner fikk nylig også gjennomslag for forslaget om at  Norges Bank skal utarbeide av et såkalt  «forventningsdokument» om skatt og åpenhet, som forteller hvilke standarder de ønsker innenfor skattefeltet for selskaper Oljefondet investerer i. Norges Banks Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) lanserte forventningsdokumentet 7. april.


Fra før har Norges Bank lignende standarder innenfor klima, menneskerettigheter,  barns rettigheter og vannforvaltning.

Forum for utvikling og miljø ga i den forbindelse ros Oljefondet for standardsetting, og mener et slikt forventningsdokument potensielt kan sende sterke og tydelige signaler til styrene i selskapene hvor norske sparepenger er investert.


Tax Justice Network kaller avgjørelsen om å flytte eierskapet hjem til Norge for en "god start på veien mot et skatteetisk oljefond",
og sier de har store forventninger til fortsettelsen. Samtidig påpeker
organisasjonen at  "Fortsatt er ingen selskap blitt trukket ut av
investeringsporteføljen på grunn av uetisk skatteadferd."

Panama papers, Swiss leaks, Lux leaks og andre skatteavsløringer fra medier og sivilsamfunn har bidratt til et sterkere fokus på skatt også i utviklingspolitikken. Det framgår også av partiprogrammene. Det er Forum for utvikling og miljø fornøyd med:

-Det må bli vanskeligere å gjemme unna penger, sier Tønnessen-Krokan.