Dette sier partiene om skattetriksing

Dette sier partiene om skattetriksing

Flere partier omtaler skatt- og kapitalflukt i siste utkast til partiprogram før valget. -Gledelig. Det må bli vanskeligere å gjemme unna penger, mener ForUM.

Panama papers, Swiss leaks, Lux leaks og andre skatteavsløringer fra medier og sivilsamfunn har bidratt til et sterkere fokus på skatt også i utviklingspolitikken. Det framgår også av siste uktast til partipolitiske program. Det er Forum for utvikling og miljø fornøyd med:

-Det må bli vanskeligere å gjemme unna penger. Skatt- og kapitalflukt tapper rike og ikke minst fattige land for milliarder som kunne finansiert velferd og jobber. Hemmeligholdet bidrar til korrupsjon og kriminalitet. For å skape bærekraftig utvikling er derfor åpenhet og tiltak mot skatteunndragelser essensielt. Det er derfor bra at de fleste partiene endelig  omtaler dette i partiprogammene, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM), et netverk av 50 norske organisasjoner. 

I flere år har ForUM og medlemsorganisasjoner i en rekke innspill til Storting og regjering foreslått konkrete tiltak mot skatt- og kapitalflukt. Blant annet mener ForUM at et tettere globalt skattesamabeid trengs for å tette igjen smutthull og lage bedre globale regler. I forbindelse med de norskledede FN-forhandlingene om finansiering for utvikling i 2015 tok ForUM til orde for et mellomstatlig skatteorgan der alle land har en plass ved bordet og kan styrke det globale arbeidet mot skatt- og kapitalflukt. Andre viktige verktøy er bedre land-for-land-rapportering og et offentlig eierskapsregister som viser skjulte eiere, slik Stortinget og sivilsamfunn har påpekt.

En gjennomgang av de siste utkastene til partiprogrammene som Rorg har gjort viser at alle partiene unntatt FrP omtaler skatt og kapitalflukt.

Dette sier partiene om skatt- og kapitalflukt:Høyre:

Hos regjeringspartiene FrP og Høyre nevnes ikke kapitalflukt og skatteundragelser i partiprogrammene i tilknytning til utviklingspolitikken, men Høyre vil i følge sitt programutkast:

"... fortsette arbeidet med å utvikle internasjonale avtaler som forhindrer aggressiv skatteplanlegging i multinasjonale virksomheter, og avtaler som sikrer åpenhet om formuesposisjoner i andre land."

FrP - som styrer Finansdepartementet - omtaler ikke temaet i partiprogrammet.

KrF:

Samarbeidspartiet KrF er i sitt utkast klar på at "bruk av skatteparadiser en helt sentral del av den ulovlige kapitalflukten fra utviklingsland". KrF vil:

  • at Norge skal jobbe for en internasjonal skatteavtale for å sikre at selskaper skatter til stedene der de har sin virksomhet og for å hindre skatteunndragelse via skatteparadiser.
  • innføre enhetlig skattlegging av multinasjonale selskaper.
  • opprette et offentlig åpent register over egentlig eierskap.
  • at land-for-land-rapportering skal utvides til å omfatte alle bransjer og selskaper av alle størrelser, og at land med støttefunksjoner skal inkluderes. 

Venstre skriver i sitt programutkast at:

 "Skatteparadisene bidrar til å undergrave etablering av effektive skattesystemer i fattige land, ved at inntekter som opptjenes av multinasjonale selskap kan overføres til beskatning i andre land. Venstre mener det er viktig å arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser og fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper."

De tidligere regjeringspartnere i Den rødgrønne regjeringen er alle klare på at det må satses mer på dette området.

Arbeiderpartiet vil "at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse" og utdyper det slik i sitt programutkast:

"Arbeiderpartiet har lenge hatt kampen mot skatteunndragelser høyt på agendaen. Vi har de siste årene fått flertall for våre forslag om et offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskaper, og utvidet land-for-land-rapportering, slik at norske selskaper må rapportere sine inntekter hos datterselskaper registrert i skatteparadiser. Dette arbeidet må følges opp i neste fireårsperiode."

SVuttrykker i partiprogrammet et ønske om mer ambisiøs skattepolitikk:

"Internasjonalt er skattesystemet under press fra skatteparadiser. Skatteparadisene undergraver demokratiet og velferden for alle, spesielt for utviklingsland. Norge skal gå i front for å bekjempe skatteparadiser og kapitalflukt."

Senterpartiet vil "styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis".

MDG har også dette i sitt programutkast og vil bl.a.:

  • Styrke det internasjonale samarbeidet mot skatteparadiser og økonomisk hemmelighold og arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet på tvers av landegrenser.
  • Styrke skattemyndighetenes muligheter til å forfølge finanskriminalitet på tvers av landegrensene.