Infrastructure Investments and Development: Two sides of a coin?

I anledning debatten omkring forvaltningen av Oljefondet har ForUM bestilt en rapport fra den britiske tenketanken Re-Define der de ser på muligheter og fordeler ved investeringer i unoterte infrastrukturprosjekter. Konklusjonene står for forfatterens egen regning.