Våpenhandelskontroll viktigere enn noensinne

Våpenhandelskontroll viktigere enn noensinne

Våpenhandelsavtalen trer i kraft i en tid preget av farlige konflikter og uro. Sterk implementering er essensielt, understreker ForUM og Kristelig Fredsplattform i et brev til utenriksministeren før møter i Geneve neste uke. 

I desember trådte verdens første våpenhandelsavtale - Arms Trade Treaty - i kraft etter flere års forhandlinger. Norge har vært pådriver i forhandlingene sammen med blant annet rammede land og sivilsamfunnet anført av Control Arms, der ForUM er styremedlem. 

Ikke alle synes imidlertid å ivre for at avtalen skal virke etter hensikten: Enkelte land har foreslått prosedyreregler som gjør det vanskelig å fatte avgjørelser.

-Våpenhandelsavtalen kan bidra til å redusere lidelser og ødeleggelser forbundet med uansvarlig våpenhandel. Vi vil forsikre oss om at Norge fortsatt vil kjempe for at våpenhandelsavtalen skal være effektiv, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM som har fulgt forhandlingene fra starten.

Sammen med medlemmer og Kirkelig Fredsplattform har ForUM sendt brev til utenriksminister Børge Brende med anbefalinger knyttet til prosedyreregler, rapportering, sekretariat, finansiering og styrking av det norske regelverket. 

Mandag starter de siste forberedende møtene i Geneve før det første statspartsmøtet til den banebrytende traktaten, som finner sted i Mexico i slutten av august. Der deltar de to norske organisasjonene sammen med sivilsamfunnsrepresentanter fra en rekke land for å bidra til at statene overholder sine forpliktelser.