FNs bærekraftsmål vedtas

FNs bærekraftsmål vedtas

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene. I morgen vedtas verdens ledere FNs nye bærekraftsmål som erstatter tusenårsmålene. 

I begynnelsen av august ble FNs medlemsland enige om 17 nye mål for bærekraftig utvikling. I morgen vedtas bærekraftsmålene i FNs generalforsamling. Målene erstatter FNs tusenårsmål og skal innfris innen 2030 Arbeidsplanen omfatter både miljø, fattigdomsbekjempelse, fred og styresett. 

-De nye målene forplikter alle land, også Norge. Det er positivt at målene angriper grunnleggende årsaker til fattigdom, sier ForUMs seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan som har fulgt FN-forhandlingene.

Se intervju med ForUMs rådgiver i NTB, NRK, Dagsavisen, Vårt Land om bærekraftsmålene.

Se FN-sambandets ressurssider

Mer om finansiering for utvikling.


Her er FNs nye bærekraftsmål 2015-2030:

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk

3. Sikre helse og sunne liv

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle

5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenter

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger

12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode produksjonssystemer

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse

14. Bevare hav og marine ressurser

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling

17. Styrke global partnerskap for bærekraftig utvikling