Forvaltning for fremtiden

Forvaltning for fremtiden

En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland

.


Relevante emner