Partipolitisk panel: Hvordan nå FNs bærekraftsmål?

25.04.17 10:00 - 11:30
Forum for utvikling og miljø
Miljøhuset, Mariboesgt 8 (toppetg)
Oslo

Politisk ledelse og partiene møtes til debatt dagen etter Stortingets høring om Utviklingsmeldingen: Vi er den første generasjon som kan avskaffe ekstrem fattigdom og den siste som kan stanse klimaendringene før det er for sent. Hvordan skal vi klare det? 

Panel:
· Statssekretær Tone Skogen (Høyre), Utenriksdepartementet
· Hilde Frafjord Johnson, KrF
· Torild Skogsholm, Venstre
· Lars Haltbrekken, SV (1.kandidat fra Sør-Trøndelag)
· Miljøpartiet De Grønne
· Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet (TBC)
· SP og FrP TBC

Spørsmål som diskuteres:
· Hvordan skal bærekraftsmålene realiseres?
· Hva bør være Norges hovedfokus?
· Kan partiene enes om noen lange linjer?

Ordstyrer: Line Hegna, kommunikasjonssjef, Redd Barna.

Velkommen: Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder, Forum for utvikling og miljø

Arrrangementet er gratis og åpent for alle. 

Bakgrunn:

I 2015 ble FNs bærekraftsmål, Klimaavtalen i Paris og Addis-avtalen om
finansiering for utvikling vedtatt, en seier for multilateralismen.
Målene skal gjelde fra og med 2016 - et mindre løfterikt år for multilateralismen.

I år det det valgår. De fleste partiene omtaler bærekraftsmålene i
partiprogrammene og flere viktige Stortingsmeldinger kom rett før påske -
blant annet om bærekraftsmålene og langsiktig utviklingspolitikk,
Havmeldingen, og Veivalgsmeldingen.

Forum for utvikling og
miljø har koordinert innspill til alle disse Stortingsmeldingene og til
G20, og vil i løpet av våren sende et omfattende innspill til
regjeringen om gjennomføringen av alle 17 bærekraftsmål, før FNs
High-Level Political Forum i juli og rapportering over statsbudsjettet i
oktober.

I år er det også 30 år siden Brundtlandkommisjonens
rapport «Vår felles framtid» kom. Rapporten satte «bærekraftig
utvikling» på den globale dagsorden. Den er også «vår felles fortid»:
Forum for utvikling og miljøs forløper «Felleskampanjen for jordas miljø
og utvikling» ble opprettet da, for å skape folkelig engasjement rundt
bærekraftig utvikling.