Innhold som omhandler emnet «Global handel»


Mot taktskifte innen global handel

Mot taktskifte innen global handel

Regjeringen har varslet et taktskifte i arbeidet med å fremme global handel. På vegne av et bredt utvalg av norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner har ForUM gitt sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen.

Dømmes til... ingenting

Dømmes til... ingenting

Bedrifter som «dømmes» for brudd på etiske retningslinjer får ingen straff. ForUM-fellesskapet mener regjeringen både kan og bør gjøre noe med dette. Les saken og debatten som har gått i Morgenbladet i sommer.

353 organisasjoner krever finansskatt

353 organisasjoner krever finansskatt

25. juni sendte ForUM og 352 andre organisasjoner fra hele verden brev til statslederne i de 11 europeiske landene som har vedtatt å implementere en finanstransaksjonsskatt.

- Skjerp våpeneksporten

- Skjerp våpeneksporten

\"Vil Norge nå gå foran som et godt eksempel - og skjerpe egen våpeneksport?\", skriver Andrew Preston, daglig leder i ForUM, og fagrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i VG i dag.

Hva blir kvoteprisens framtid?

Hva blir kvoteprisens framtid?

21. mars inviterte ForUMs klimagruppe til seminar om kvotehandel og andre markedsmekanismer som brukes for å redusere utslipp av klimagasser. Et solid panel av innledere bidro med sin kunnskap om kvoter, klima og marked.

Regjeringen må følge opp egne ambisjoner i Eierskapsmelding

Regjeringen må følge opp egne ambisjoner i Eierskapsmelding

- Dersom regjeringen skal være ansvarlig eier må den tydeliggjøre etiske og miljømessige mål for sine selskap. Vi ønsker derfor dialog med Eierskapsavdelingen om hvordan de følger opp samfunnsansvar i statlig eide selskaper, sier rådgiver i ForUM, Siri Luthen.