Stopp gruvedrift på havbunnen! Internasjonal aksjonsdag 2. oktober

Målene med aksjonsdagen er å få flest mulig til å sende et åpent brev til statsministeren, og spre informasjon til folk og sette saken på agendaen. Foto: Tomas Eidsvold/Unsplash.

Stopp gruvedrift på havbunnen! Internasjonal aksjonsdag 2. oktober

Mandag organiserer flere av ForUMs medlemsorganisasjoner aksjonsdag for å stoppe gruvedrift på havbunnen. Organisasjonene oppfordrer folk til å sende åpent brev til statsministeren og delta på markeringer for å si nei til utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel.

Det har lenge vært klart at regjeringen ønsker å åpne opp for gruvedrift på havbunnen, til tross protester fra miljøbevegelsen og fiskeriorganisasjonene om at vi vet altfor lite om konsekvensene av dette. Flere av verdens ledende havforskere har varslet om at vi ikke har nok kunnskap for å kunne vurdere hva gruvedrift på havbunnen kan føre til.

Likevel la regjeringen i juni fram planer på Stortinget for hvordan utvinning av havbunnsmineraler skal skje. Natur og Ungdom, Greenpeace Norge og Naturvernforbundet i samarbeid med sitt internasjonale nettverk, Spire og WWF arrangerer derfor aksjonsdag 2. oktober.

- Kan ikke bli først på å være verst

- Norge står i fare for å bli det første landet i verden til å åpne for gruvedrift på havbunnen, på et katastrofalt dårlig kunnskapsgrunnlag. Vi risikerer å utrydde arter vi ikke vet finnes enda, la mulige medisiner gå tapt, forstyrre verdens største karbonlager og sette fiskebestandene i fare. Den internasjonale motstanden vokser og nå rettes verdens øyne mot Norge. Vi kan ikke bli først på å være verst, samtidig som vi prøver å fremme oss selv som en ledende havnasjon. Denne høsten står slaget om gruvedrift på havbunnen og derfor håper vi flest mulig vil være med på internasjonal aksjonsdag 2. oktober!, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

- Det er pinlig at regjeringen i havnasjonen Norge åpner for å overkjøre alle normale miljøhensyn ved å haste-åpne for gruvedrift på havbunnen, og jeg forutsetter at dette blir stanset i Stortinget, sier Truls Gulowsen, leder i Naturnvernforbundet.

Spire og WFF er også tydelige på at Norge som en ansvarlig havnasjon må stanse for åpningen av gruvedrift på havbunnen.

- Regjeringas ensporede satsing på mineralutvinning på havbunnen er hårreisende. Utnyttelsen av naturen er allerede langt over naturens tålegrense. Norge risikerer nå å ødelegge enormt sårbare naturområder – områder og økosystemer vi vet veldig svært lite om. Dette strider mot intensjonene i både Naturavtalen og den nye rapporten fra FNs havpanel. Vi trenger mer, ikke mindre natur, sier Elise Åsnes, leder i Spire.

- Ved å sette i gang med gruvedrift i dyphavet uten tilstrekkelig kunnskap risikerer vi å ødelegge unik natur, utrydde sårbare arter og forstyrre verdens største karbonlager. I en tid der vi kjemper mot klokka for å løse både klimakrisen og naturkrisen, bør vi beskytte naturen - ikke ødelegge den ytterligere. Regjeringen har så langt valgt å se bort fra alle miljøfaglige råd, og det blir dermed opp til Stortinget å vise ansvar og stoppe åpningsprosessen, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Åpent brev til Jonas Gahr Støre og markeringer

På aksjonsdagen vil det være markeringer rundt om i Norge og på norske ambassader over hele verden. Målene med aksjonsdagen er å få flest mulig til å sende et åpent brev til statsministeren, og spre informasjon til folk og sette saken på agendaen.

I brevet kreves det at “om Norge skal fortsette å være en ledende havnasjon, må vi ta forskning på alvor og si nei til gruvedrift på havbunnen”. Les mer om brevet på Natur og Ungdoms ressursside for aksjonsdagen. Brevet tilgjengeliggjøres på denne siden rett før aksjonsdagen og kan entes skrives ut for å sendes fysisk, eller sendes digitalt direkte til statsministerens kontor.

På markeringen i Oslo vil brevet til statsministeren overleveres til en representant for regjeringen. Det vil også være appeller og konsert. Les mer om markeringen i Oslo her.

Vet for lite om konsekvensene

At regjeringen vil åpne for gruvedrift på havbunnen ble klart da Regjeringen la fram Stortingsmeldingen Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane før sommeren. Stortingsmeldingen kom etter en prosess som har blitt kraftig kritisert for å være forhastet, og en konsekvensutredning med en rekke mangler.

Framleggelsen av konsekvensutredning ble møtt av protest fra en samlet miljøbevegelse og fiskeriorganisasjonene. I en pressemelding sa de klart ifra om at vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen, og vi risikerer å ødelegge den unike naturen i havet med store konsekvenser for klima, natur, fiskeri og andre havnæringer.

I en høringsuttalelse fra januar la miljøbevegelsen fram krav om at regjeringen må stanse åpningsprosessen og tette de mange kunnskapshullene før en setter gang en potensielt skadelig industri i sårbar natur.

Å åpne for gruvedrift på havbunnen har også vært kontroversielt internasjonalt. FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og Havpanelet har konkludert med at det trengs langt mer kunnskap for å vurdere konsekvensene av utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel.

Les mer: