ForUMs innspill til jordbruksoppgjøret 2023

Les innspillet her.