Utviklingsministeren ber om flere innspill fra sivilsamfunnet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim med representanter for de 13 organisasjonene som stilte spørsmål under utviklingspolitisk spørretime. Foto: Forum for utvikling og miljø

Utviklingsministeren ber om flere innspill fra sivilsamfunnet

For femte år på rad arrangerte Forum for utvikling og miljø (ForUM) utviklingspolitisk spørretime med utviklingsministeren. Les mer om hva som ble diskutert her!

Onsdag 27. april inviterte Forum for utvikling og miljø (ForUM) til utviklingspolitisk spørretime med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Her utfordret 13 av ForUMs omtrent 60 medlemsorganisasjoner ministeren med hvert sitt spørsmål.

Utviklingsministeren hadde gruet seg mer til ForUMs spørretime enn spørretimene i Stortinget. - Her vet jo folk hva de snakker om, sa Anne Beathe Tvinnereim spøkefull til Bistandsaktuelt. I denne saken kan du lese om noen av temaene som ble diskutert under årets spørretime.

Krigen i Ukraina, matkrise og bistandsmidler

På spørsmål fra daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, om regjeringens utviklingspolitiske prioriteringer viste Tvinnereim til regjeringens seks prioriterte områder i Hurdalsplattformen: Klima og fornybar energi, matsikkerhet, kvinners rettigheter, humanitær nødhjelp, bekjempe ulikhet og smittsomme sykdommer.

Tvinnereim påpekte at arbeidet med matsikkerhet er blitt særlig viktig i kjølvannet av krigen i Ukraina, som har ført til økte matpriser i fattigere land. Diskusjonene rundt å bruke penger fra bistandsbudsjettet til å hjelpe ukrainske flyktninger i Norge har i følge ministeren vært vanskelige.

- Det kommer mange flyktninger fra Ukraina nå, og det er viktig å ta imot dem på en god måte. Hvor pengene skal tas fra er noe regjeringen skal diskutere nå, men jeg vil gjøre alt jeg kan for å sikre mitt eget budsjett. Dette blir beintøft, dette kom jo som et sjokk og det blir en reell interessekonflikt. Jeg skal stå på krava hele veien inn til mål, sa Tvinnereim, som også påpekte at det er trist at sårbare grupper settes opp mot hverandre i budsjettet.

Forum-for-utvikling-og-miljø-SpørTvinnereim-6738.jpg#asset:8875

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: ForUM

Les også: Flere organisasjoner ber regjeringen holde krisepakken for Ukraina utenfor Bistandsbudsjettet

Lovende om ren energi

Naturvernforbundet trakk frem viktigheten av at norsk klimafinansiering når de som trenger det mest, og spurte Tvinnereim om satsningen på fornybar energi også ville bli en satsning på mindre energiprosjekter.

Fornybar energibistand ble kuttet i 2020 til fordel for bevilgninger til Norfund, som retter sine investeringer mot store energiprosjektene. Disse prosjektene gir stor avkastning, men er ikke alltid er de som gir flest mennesker tilgang til ren energi i tråd med bærekraftsmål 7, påpekte Naturvernforbundet.

- Småskala, desentraliserte løsninger for tilgang på strøm og rene kokeovner, både innenfor og utenfor strømnettet må prioriteres. Dette er ofte ikke de mest attraktive prosjektene, men vil gi en umiddelbar kostnadsreduksjon, helsegevinster for folk flest og redusert utslipp fra lite bærekraftig høsting av biobrensel. Hvordan vil regjeringen fremme bistand som nå alle med et minimum av rene og moderne energitjenester innen 2030, der småskala fornybar prioriteres, spurte Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet.

Tvinnereim svarte med å si ja takk begge deler.

- Norge må både være med på de store energiprosjektene som gjør at de fattigste landene kan utvikle seg uten å bruke fossil energi, og småskalaprosjektene som gir mange mennesker enkel og rimelig tilgang på ren energi. Småskala energiprosjekter har også en viktig fattigdomsreduserende effekt, sa Tvinnereim.

Fisher i Naturvernforbundet skriver til ForUM i etterkant av møtet at det er lovende at utviklingsministeren sier at regjeringen er i ferd med å rulle ut en satsing for tilgang til ren energi, særlig mindre «off-grid» fornybare prosjekter, i land hvor mange ikke har tilgang til energi og ikke er koblet til strømnettet. Vi i Naturvernforbundet gleder oss til å høre mer om satsingen og bidrar gjerne basert på erfaringer i våre internasjonale prosjekter med rene kokeovner og småskala, desentraliser fornybar energi, skriver Fisher.

Åpen for innspill i kampen mot skatteflukt

I Hurdalsplattformen står det at Regjeringen skal "arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet”, og Changemaker spurte ministeren hvordan hun hadde tenkt å følge opp dette. Changemaker viste til at over 30 norske organisasjoner har bedt Norge om å arbeide for en global skattekonvensjon i FN.

- Vi trenger at en slik avtale fremforhandles i åpne, demokratiske og inkluderende fora som FN. Norge står utenfor EU, og har dermed en unik mulighet til å støtte opp om utviklingslandenes arbeid for å opprette en skattekonvensjon i FN, sa Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker.

Tvinnereim svarte at en internasjonal skattekonvensjon går rett inn i kampen mot ulikhet, men viste til at arbeidet har stått stille en stund og pekte på behovet for å også se etter andre idéer og initiativer for å løse skatteflukt.

- Her er jeg åpen for gode og konkrete innspill, sa Anne Beathe Tvinnereim.

Forum-for-utvikling-og-miljø-SpørTvinnereim-6746.jpg#asset:8876

Leder i Changemaker, Naja Amanda Lynge Møretrø.

Changemaker synes det var fint at utviklingsministeren trakk tydelige linjer mellom satsningen for en konvensjon om økonomisk åpenhet og regjeringens hovedsatsning på ulikhet.

- Samtidig var hun også klar på at det står stille. Vi mener Norge må bidra til fremgang på feltet og forventer at dette blir en prioritering i denne stortingsperioden, skriver Lynge Møretrø til ForUM.

Les også omtale av arrangementet i Bistandsaktuelt her.


Se hele spørretimen her:Frykter helsefokuset dabber av

UNICEF Norge tok opp den alvorlige helsesituasjonen verden står i. De påpekte at det nå er behov for både å bekjempe pandemien, forberede oss på fremtidas helsekriser og styrke helsesystemene i fattige land. - Hvordan kan vi håndtere disse utfordringene samtidig? Og hvordan vil Norge ta en lederrolle internasjonalt, spurte Kyrre Lind fra UNICEF Norge. Universell helsetilgang er veldig viktig for regjeringen, sa Tvinnereim, og pekte på viktigheten av at helse er tilgjengelig for alle og ikke kun for de som kan betale for det.

- Det er et momentum etter pandemien for å fokusere på nasjonale helsesystemer, men jeg er også bekymret for at det dabber av. Vi løfter dette på mange arenaer, sa Tvinnereim.

UNICEF Norge mener ministerens svar var godt og grundig.

- Hun brakte problemstillingen videre fra pandemi og til det som kommer til å bli det viktigste for lokal og global helse, nemlig at vi må styrke helsesystemer og universell helsetilgang. Bare på den måten kan vi håndtere akutte helsekriser og sikre at alle får tilgang på gode helsetjenester samtidig. UNICEF vil gjerne legge til at for å komme dit må vi samtidig sammen jobbe for tillitt til helsetjenester, helseinformasjon og helsestrukturer, skriver UNICEF Norge til ForUM.

Behov for fortgang i arbeidet for gjeldsbærekraft

Maren Hemsett fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk utfordret ministeren på hva hun og regjeringen ville gjøre for sikre langsiktig gjeldsbærekraft. Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen skal støtte opp om etableringen av internasjonale mekanismer for effektiv og rettferdig håndtering av statlige gjeldskriser. SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk skriver til ForUM at de er glade for at ministeren tar de eskalerende gjeldsproblemene på alvor og at hun har hatt dette på agendaen under IMF og Verdensbankens vårmøter i Washington DC.

- Vi håper at vi nå ser fortgang i arbeidet og at Norge bidrar til at effektive og rettferdige løsninger for land i gjeldskrise kommer på plass. Et system som sikrer bærekraftige gjeldsbyrder vil være avgjørende for klima- og bærekraftsagendaen, skriver Maren Hemsett.

Forum-for-utvikling-og-miljø-SpørTvinnereim-6742.jpg#asset:8877

Daglig leder i SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

Skuffet over manglende innsats mot moderne slaveri

I spørretimen fikk også utviklingsministeren spørsmål fra Elin Finnseth Sæverås i Norges Kristne Råd om hvorfor regjeringen ikke viderefører forrige regjerings strategi for bekjempelse av moderne slaveri. Sæverås påpekte at omfattende tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, moderne slaveri og menneskehandel er en del av bærekraftsmål åtte om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

– I en ny regjering, med en ny politisk farge og nye politiske prioritering kan man ikke videreføre alle strategier og samtidig gjøre egne prioriteringer, svarte Tvinnereim. Hun sa likevel at selv om dette ikke var et satsningsområde, har de fortsatt et fokus på å beskytte mennesker i sårbare situasjoner.

- Dette handler jo mye om å sikre anstendig arbeid, noe vi jobber mye med, sa Tvinnereim.

Norges Kristne Råd skriver likevel at de mener dette blir helt feil.

- Det blir som å gå baklengs inn i framtiden. Tiden vi er i nå, er ikke tiden for å tenke annerledes rundt bekjempelse av moderne slaveri, og iallefall ikke kutte ut en nylig lansert strategi som tenker helhetlig og tverrsektorielt. Dersom regjeringen hadde vært opptatt av samstemthet, hadde man ikke gjort slike prioriteringer. Situasjonen i Ukraina, Afghanistan og klimaendringer gjør dessverre en slik strategi enda mer aktuell, skriver Norges Kristne Råd på sine hjemmesider.

Urbanisering gir nye behov i utviklingspolitikken

Forum-for-utvikling-og-milj%C3%B8-Sp%C3%B8rTvinnereim-6780.jpg#asset:8878

Ellen de Vibe fra Habitat Norge

Habitat Norge viste til at forrige regjering anerkjente at den kraftige urbaniseringen på verdensbasis gir et behov for å tenke nytt om utvikling, klima, fattigdom og miljø. Ellen de Vibe fra Habitat Norge lurte på om Tvinnereim elte oppfatningen og hvilke tiltak som eventuelt vil iverksettes for å oppdatere politikk og praksis på dette feltet.

Tvinnereim sa seg enig i at utviklingsarbeid i byer krever andre perspektiver og tilnærminger. For eksempel er mennesker i byer mer avhengig av pengeøkonomien for å overleve, sa ministeren. Habitat Norge håper ministeren tar dette videre i utviklingsarbeidet.

- Vi opplevde en positiv minister som ser utfordringer men i mindre grad muligheter. Kunnskapen i bistandsarbeidet når det gjelder megatrenden urbanisering bør oppdateres og operasjonaliseres i form av et urbant politikkdokument eller en bredere offentlig utredning, skriver Habitat til ForUM.

Utviklingsministeren ber om flere innspill fra sivilsamfunnet

- Det som er genialt med bærekraftsmålene, sa Anne Beathe Tvinnereim, er at man ser alt i sammenheng. Målene viser at ulike felter påvirker hverandre negativt eller positivt og ber oss om å løse disse konfliktene. - Men dette er også en stor utfordring, og noe vi og dere klør dere i hodet på, å integrere feltene og bryte ned siloene, sa Tvinnereim. Hun takket organisasjonene for gode innspill og for å minne henne på viktige saker.

- Jeg ønsker å være så tilgjengelig som jeg klarer på disse sakene utenfor arrangementer som dette, så ta kontakt, og først og fremst kom med konkrete innspill, oppfordret ministeren.