Innspill til statsbudsjettet for 2023, Utenriksdepartementet

Les innspillet her