Innspill til statsbudsjettet for 2023, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les innspillet her