Innspill til statsbudsjettet for 2023, Klima- og miljødepartementet

Les innspillet her