Innspill til statsbudsjettet for 2023, Finansdepartementet

Les innspillet her