Counting what counts

Hvordan gjør man i dag rede for klimafinansiering globalt, og hvordan kan vi skape et bedre klimarapporteringssystem for framtiden? Kirkens Nødhjelp, WWF Verdens Naturfond, Regnskogfondet og Forum for utvikling og miljø gir i denne analysen av norsk klimafinansiering og det internasjonale rapportteringssystemet detaljerte forslag til hvordan det globale klimarapporteringssystemet kan bli mer rettferdig og presist.