Utviklingspolitisk spørretime med Anne Beathe Tvinnereim / #SpørTvinnereim

27.04.22 14:00 - 15:15
Forum for utvikling og miljø
Litteraturhuset
Wergelandsveien 29
Oslo

Se Facebookarrangement her

Se stream online på YouTube her

Om åtte år skal FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål være nådd. Om åtte år skal global oppvarming være begrenset til 1,5 grader.

Hva mener norske organisasjoner Norge må fokusere på i utviklingspolitikken for å greie dette?

Og hvordan vil utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og dagens regjering ta oss nærmere en bærekraftig verden innen 2030?

Forum for utvikling og miljø (ForUM) inviterer 27. april til utviklingspolitisk spørretime Anne Beathe Tvinnereim!

Her vil en rekke av ForUMs medlemsorganisasjoner utfordre ministeren med hvert sitt spørsmål.

Møt opp på Litteraturhuset, eller følg arrangementet på stream!

Velkommen til en engasjerende og interessant spørretime!

_____________________________________________________

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk for over 50 norske, miljø-, freds- og utviklingsorganisasjoner. Vi driver politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, og arbeider særlig med FNs bærekraftsmål

Mer informasjon