Politiske innspill

2018

Foto:  Flickr CC/Aproximando Ciência e Pessoas

Innspill til plan for matsikkerhet

I 2018 vil regjeringen lansere en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Forum for utvikling og miljøs matgruppe mener matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling. 

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.

2017

Høyre vil lage SDG-plan

"Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" står det nye programmet. -Veldig bra! Det har vi jobbet for. Vi trenger en plan: Vi har ingen planet B, sier Forum for utvikling og miljø.

2016

Brev til utenriksministeren om Arms Trade Treaty 2016

Norge bør ta til orde for offentlig rapportering, god implementering og større oppslutning om Arms Trade Treaty (ATT), skrev Norges Kristne Råd og ForUM i brev til utenriksminister Børge Brende før ATT statspartsmøtet i august 2016 der ForUM deltok, og ba regjeringen støtte global sivilsamfunnskoordinering gjennom Control Arms. 

Brev til statsminister Erna Solberg

Dette brevet er en tilbakemelding på det sammendraget som ble lagt frem 21.6.2016 og noen konkrete innspill vi håper regjeringen vil ta med seg i det videre arbeidet med Bærekraftsmålene og til HLPF-rapporteringen.

Norges Rapportering HLPF

Sivilsamfunnets innlegg på HLPF 2016 som del av Norges rapport, fremført av Martin Østerdal, generalsekretær i LNU.

Lov om offentlige anskaffelser

ForUM har i mange år jobbet for at respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø blir en naturlig del av offentlige anskaffelser. Her er høringsinnspillet til ForUM da Næringskomiteen behandlet forslag til ny lov om offentlige anskaffelser 2016

Forvaltning av Statens Pensjonsfond i 2015

ForUMs medlemmer har stor interesse av utenlandsdelen av pensjonsfondet. ForUMs medlemmer møter mennesker som har fått lovene sine enten forbedret eller forverret av bedrifter oljefondet har investert i.

Innspill til UD før ECOSOC-møte om Finansiering for utvikling

I forbindelse med neste ukes ECOSOC-møte i New York 18-20 april 2016 om oppfølging av FFD,
etter vårmøtene i Verdensbanken og IMF, foreligger et zero draft til outcome document.Disse anbefalingene til oppfølging av FFD fra Forum for utvikling og miljø er dels, men ikke utelukkende, en respons på dette:

Høringsinnspill for åpen land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering er et viktig verktøy mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt som tapper rike og fattige land for milliarder som kunne finansiert bærekraftig utvikling. I sitt høringssvar til Finansdepartementet sendt i dag anbefaler ForUM at land-for-land rapporteringen blir gjort tilgjengelig for offentligheten. 

Innspill til Vidar Helgesen SDG

ForUM har i dag sendt innspill om implementering av bærekraftsmålene i et miljøperspektiv til den nye Klima- og miljøministeren Vidar Helgesen.

Høringsinnspill norsk våpeneksport 2014

Norge doblet eksporten av militærutstyr til menneskerettighetsverstingen Saudi-Arabia i 2014, viser Stortingsmelding 8 (2015-2016) som ble godkjent istatsråd i oktober 2015. Det skjedde kort tid før Saudi-Arabia ledet koalisjonen i Jemen sammen med Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar, som også mottok våpen, ammunisjon og militærutstyr fra Norge. Etter å ha bombet skoler og sykehus i Jemen i 2015 er de anklaget for krigsforbrytelser. ForUM tok i november opp saken i møte med statssekretær Tore Hattrem i UD. Vedlagt høringsinnspill fra ForUM. Høringen er 12 januar. 

2015

Brev til umin fra nordiske NGOer om FNs GS' rapport om post-2015-oppfølging

Innen 15. november vil FNs medlemsland gi innspill til FNs generalsekretærs rapport om gjennomføring av post-2015-agendaen (agenda 2030). Vedlagt brev fra sivilsamfunnsplattformer i Sverige, Danmark, Finland og Norge (ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner), som samler flere hundre nordiske organisasjoner. Brevet er sendt til disse landenes regjeringer.

I brevet understreker vi betydningen av blant annet åpenhet, rapportering, disaggregerte data, tett oppfølging, samstemthet, inkludering, bredt samarbeid og tilstrekkelig finansiering for å nå bærekraftsmålene.

I lys av dette ser vi med sterk uro på forslag til dramatiske kutt i den langsiktige bistanden. Vi har forståelse for de vanskelige prioriteringene som skal gjøres. Likevel vil vi understreke at man ikke løser flyktningkrisen gjennom å redusere kraftig støtten til viktige tiltak for bedre å forstå, forebygge og redusere konflikt, fattigdom og katastrofer som folk flykter fra. Fra flere av våre medlemmer har det blant annet kommet en rekke forslag som både vil kunne gi miljøgevinst og milliardinntekter, for eksempel i form av grønne skatter og avgifter, istedenfor å ta fra de som har minst.


[OK]

Brev til miljøministeren om bærekraftsmålene i Norden

Mens de nordiske landene har høy sosial og økonomisk utvikling gjenstår mye for miljømessig bærekraftig utvikling. I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft før nordisk ministermøte om miljø 28 oktober 2015 gir ForUM anbefalinger til gjennomføring av FNs nye bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

Arms Trade Treaty: Letter to Norway's Foreign Minister

The First Conference of States Parties (CSP) to the Arms Trade Treaty (ATT) will be held in Cancun, Mexico 24-27 August. The Norwegian Forum for Development and Environment and the global Control Arms coalition encourages Norway's Foreign Minister to attend the High-Level meeting to support the groundbreaking new treaty that can help save lives and get the deadly trade out of the shadows.

Respons på SDG-utkast 26 juli 2015

Forhandlingene om FNs bærekraftsmål i New York er inne i sin siste fase. Førstkommende fredag skal avtalen som formelt vedtas av verdens ledere i september være på plass. ForUM har sendt kommentarer til den norske delegasjonen på siste utkast til forhandlingstekst. 

ATT letter to Foreign Minister from CSOs

-The entry into force of the Arms Trade Treaty has given hope to people worldwide. An important tool to help reduce sufferings and atrocities related to irresponsible arms transfers, the treaty will be implemented in a time plagued by a number of dangerous conflicts and threats affecting millions of people. Therefore, we need to make sure it is implemented robustly, we wrote in this letter to Norway's Foreign Minister before meetings next week.

Finance for Development Outcome Doc

The new outcome document to be adopted at the Financing for Development Summit in Addis Abeba 13-16 July was circulated yesterday. ForUM will shortly publish a response to it. Initial reaction: Good ideas, bad plan. Good description of what needs to be done, but weak language lacking commitments. Disappointed that there's no mentioning of a global tax body despite supportive language in the text. 

ForUM's response to the SDG zero draft June 2015

Next week a new draft of the new sustainable development goals post-2015 to be adopted in September will be discussed at the UN, including declaration, revised targets, means of implementation and follow-up and review. ForUM has sent the following response to the Norwegian Delegation, discussed with the Ministry of Foreign Affairs last week: 

http://www.forumfor.no/assets/docs/ForUMs-response-to-the-Post2015-Zero-Draft-June-2015.pdf 

Foto: DonkeyHotey CCFlickr

ForUMs innspill til norske forhandlinsprosesser i Bonn, juni 2015

ForUM har utarbeidet et fellesinnspill til myndighetene, med oppfordringer og krav til hva som burde være Norges strategi under UNFCCCs mellommøte i Bonn i begynnelsen av juni. Innspillet er oversendt forhandlingedelegasjonen, og politisk ledelse i Klima og miljødepartementet.