-Viktig skritt mot et ansvarlig norsk næringsliv

-Viktig skritt mot et ansvarlig norsk næringsliv

28. november presenterte regjeringens Etikkinformasjonsutvalg et lovforslag som vil forplikte næringslivet til å drive mer etisk.
-Et viktig steg mot et mer åpent og ansvarlig norsk næringsliv, mener Forum for utvikling og miljø.


Dette er saken: Etikkinformasjonsutvalget leverte 28. november et forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktomshetsvurderinger


Mange bedrifter er i dag ansvarlige eller medansvarlige for menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøødeleggelser. Dette rammer ikke bare de som selv arbeider i et selskap, men også lokalsamfunn rundt. Forum for utvikling og miljø (ForUM) har derfor i en årrekke arbeidet for at norsk næringsliv skal ta mer ansvar for menneskerettigheter og miljø i og som følge av virksomheten sin.

- Vi vet at frivillige retningslinjer ikke har vært nok, og har derfor lenge krevd lovverk som ansvarliggjør næringslivet for risikoen for menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade både i sin egen virksomhet og i leverandørkjeder. Lovforslaget fra Etikkinformasjonsutvalget er et viktig steg i riktig retning, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Vil forplikte næringslivet til å gjøre risikovurderinger

I dag er det opp til hver enkelt bedrift om de vil gjøre risikovurderinger knyttet til menneskerettigheter og miljø i sin virksomhet. Sund-Henriksen synes det er gledelig å se at Etikkinformasjonsutvalget foreslår at det vil bli lovpålagt både i egen virksomhet og i leverandørkjeder.

- Det kan ikke være frivillig å ta ansvar for mennesker og miljø. Det er viktig at den endelige loven pålegger næringslivet å gjøre risikovurderinger for å ivareta menneskerettigheter og miljø, både i direkte virksomhet og i sine leverandørkjeder. Selskaper som gjør dette, er viktige bidragsytere til bærekraftig utvikling, sier Sund-Henriksen.

-En sterk lov vil gjøre det lønnsomt å være etisk, men vi er ikke der enda

Sund-Henriksen mener en lov som forplikter næringslivet til å gjøre aktsomhetsvurderinger vil bidra til at det vil lønne seg med etisk virksomhet. Hun peker på at et felles regelverk for norske selskaper vil gi like spilleregler, og hindre at det blir et konkurransefortrinn å ikke ta hensyn til menneskerettigheter og miljø.

- Dette lovforslaget er en god start, men ikke nok. Særlig savner vi et sterkere fokus på lokalsamfunn som kan rammes av virksomheten, og et tydeligere ansvar for alvorlig miljøskade. Derfor ser vi fram til høringsrunden hvor vi vil bidra til å løfte perspektivene fra sivilsamfunnet som ikke var representert i Etikkinformasjonsutvalget.


Etikkinformasjonsutvalget forslag til lov

Torsdag 28. november leverte det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget et forslag til en lovendring til regjeringen. Utvalget var bedt om å vurdere om næringslivet skal pålegges informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder, samt å foreslå en konkret lovtekst.

Forslaget som kom fra utvalget pålegger norske virksomheter også å gjøre aktsomhetsvurderinger og sette seg inn i risikoen for menneskerettighetsbrudd i sin bransje.

Les mer

Menneskerettighetslover i Europa

Lover som forplikter næringslivet til å ta mer ansvar for menneskerettigheter er i vinden i Europa.

Storbritannia har sin Modern Slavery Acts om skal regulerer selskaps ansvar for moderne slaveri i sine leverandørkjeder og egen virksomhet.

Frankrike har sin aktsomhetslov som pålegger større selskap å gjøre aktsomhetsvurderinger, på bredden av menneskerettighetsbrudd i sin virksomhet.

Finlands regjering har erklært at de vil innføre en lov som ligner på den vi ber om i Norge.

I blant andre Sveits, Tyskland, Danmark og på EU-nivå er det lovende initiativ som ber om lovgivning som ber om obligatoriske sktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og miljø.