Mot et nytt rammeverk for naturmangfold

FNs naturpanel sin rapport om naturens tilstand viser at en million av verdens om lag åtte millioner arter står i fare for å utryddes - med omfattende konsekvenser for produksjon av blant annet mat, vann, energi og materialer. I oktober 2020 skal en ny internasjonal avtale for naturen være på plass. Forum for utvikling og miljø arbeider for en forpliktende og sterk avtale. Foto: Naturalflow

Mot et nytt rammeverk for naturmangfold

Vi står overfor et naturtap i et omfang aldri før sett i menneskehetens historie. Hvis vi skal klare å snu trenger vi umiddelbar handling. -Det er helt avgjørende å få på plass en sterk naturavtale, sier ForUMs Ingrid Rostad, som denne uken deltar på Trondheimskonferansen for biologisk mangfold.

FNs naturpanel sin rapport om naturens tilstand viser at en million av verdens om lag åtte millioner arter står i fare for å utryddes - med omfattende konsekvenser for produksjon av blant annet mat, vann, energi og materialer. Tre fjerdedeler av verdens landområder og to tredjedeler av marint miljø har blitt betydelig endret som følge av menneskelig aktivitet, og forringelse av jordkvalitet har redusert produktiviteten i jordbruket med 23 prosent.

Naturpanelets rapport viser samtidig at det er mulig å stanse naturtapet, men det vil kreve omfattende og umiddelbare tiltak og omstilling. Delmålene i bærekraftsmålene for biologisk mangfold, Aichi-målene, går ut neste år. Derfor skal verdens land bli enige om en ny naturavtale i Kina oktober 2020.

Denne uka er Forum for utvikling og miljø på plass på den niende Trondheimskonferansen om biologisk mangfold sammen med politikere, forskere og sivilsamfunn fra hele verden for å legge grunnlaget for forhandlingene om en ny naturavtale.

- Det viktigste for oss er at det nye rammeverket som forhandles fram innebærer forpliktende mål som er minst like sterke som Aichi-delmålene, og tar inn over seg alvoret tap av naturmangfold innebærer, sier rådgiver i Forum for utvikling og miljø, Ingrid Rostad som representerer ForUM på Trondheimskonferansen.

Forhandlingene om ny naturavtale blir avgjørende for hvordan arbeidet for biologisk mangfold skal se ut de neste ti årene og vil bli like viktig for oppnåelse bærekraftsmålene som Parisavtalen. Stadig flere ser bærekraftsmålene om biologisk mangfold, mål 14 og 15, i sammenheng med mål 13 om å stanse klimaendringene. Tap av naturmangfold har en negativ innvirkning på klimaendringene, samtidig som klimaendringene fører til at naturtap skjer i stadig økende tempo.

- Vi har ikke råd til å se på kampen mot klimaendringene som uavhengig av arbeidet for å ivareta biologisk mangfold, de to prosessene må spille hverandre gode, sier Ingrid Rostad.


Les også


Kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Rådgiver
Kontaktperson for: Norge som investor, Finansiering for utvikling (FfD), økonomisk bærekraftig utvikling
+47 908 91 440

Den 9. Trondheimskonferansen for biologisk mangfold

Representanter for 115 land, og en rekke eksperter, kommer til Trondheim 2.-5. juli for å diskutere hvordan vi kan stanse tapet av biologisk mangfold.

Naturpanelet (IPBES) tegner i sin globale utredning et dystert bilde av tilstanden for naturmangfoldet i verden. Naturpanelet peker på at gjennomgripende samfunnsendringer må til for å sikre naturen som livsgrunnlag for kommende generasjoner.

Det er også klart at verden ikke vil nå målene verden har satt for å bedre situasjonen, de såkalte Aichi-målene. Nye mål skal på plass gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) i Kina i 2020.

Konvensjonen pekte i fjor høst på Trondheimskonferansen om biologisk mangfold 2. – 5. juli som det viktigste faglige møtepunktet i arbeidet med å lage de nye målene for verdens naturmangfold.

Les mer på Miljødirektoratets sider