Nå må Norge kjempe for en global avtale mot plastforsøpling

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år og bidrar til store negative konsekvenser for arter, økosystemer og vårt livsgrunnlag. Bildet er fra opptak av vår nye webserie MISSION IMPACT, hvor Penelope Lea besøker Mausund Feltstasjon i Trøndelag, arbeider med plastrydding og utvikling av metoder for å avdekke mikroplast. MISSION IMPACT lanseres 2. april. Foto: Hacienda Film/Differ Media

Nå må Norge kjempe for en global avtale mot plastforsøpling

Om få uker møtes verdens land til FNs miljøforsamling i Nairobi. ForUM møtte Ola Elvestuen og ba ministeren bruke møtet til å jobbe for en global og bindende avtale for å stanse plastforsøplingen.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år og bidrar til store negative konsekvenser for arter, økosystemer og hele vårt livsgrunnlag. Forsøplingen har også voksende økonomiske konsekvenser med fiskeri, sjømat og turisme som de foreløpig hardest rammede sektorene. Helseeffektene av plastforsøplingen er enda usikre, men det vi vet er at også vi mennesker får i oss store mengder plast.

Mandag møtte ForUM og andre miljøorganisasjoner klima- og miljøminister Ola Elvestuen og ba norske myndigheter legge ned den nødvendige politiske innsatsen for å få på plass et forhandlingsmandat for en ny rettslig bindende avtale for å stanse plastforurensingen av havet.

- Havet er i krise, og det haster med å gjøre noe for å stanse det raskt voksende problemet. Som en internasjonal forkjemper for å stanse marin forsøpling, må Norge bruke FN-møtet i mars for å komme et steg nærmere en global bindende avtale, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), som var på møtet med statsråden sammen med blant annet WWF Verdens naturfond, som deltar i Nairobi.

En rettslig bindende global avtale må på plass - i eller utenfor FN

I regjeringsplattformen sier regjeringen at de vil prioritere å jobbe for en ny avtale, og ForUM forventer å se en tydelig politisk innsats i mars for å starte forhandlingene av en ny avtale.

- Det er veldig bra at regjeringen i Granavolden-plattformen forplikter seg til å jobbe for en global avtale. Vi kan ikke overlate til frivillige alene å redde havet, som produserer rundt halvparten av verdens oksygen. Dersom vi fortsetter som nå, vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050. Dette kan vi og må vi forhindre. Vi forventer derfor å se norske myndigheter legge ned en betydelig innsats for å få på plass en ny rettslig bindende avtale for å stanse plastforsøplingen, sier Tønnessen-Krokan.

Plastforsøpling er et globalt problem. Om prosessen for å få på plass en bindende avtale ikke går fremover under FNs miljøforsamling, ber organisasjonene Regjeringen om å vurdere å ta denne prosessen til andre relevante forum eller ut av FN.

ForUM har en plass i den offisielle norske UNEA-delegasjonen i Nairobi.


Under FNs miljøforsamling vil en rekke miljøsaker diskuteres, og i ForUMs innspill ba organisasjonene også om at Norge legger ned en innsats for arbeidet med FNs naturavtale og for å beskytte miljøforkjempere. Les innspillet her.

ForUMs krav oppsummert:

 • Norske myndigheter bør arbeide for å få på plass et forhandlingsmandat for en ny rettslig bindende internasjonal avtale for bekjempelse av marin forsøpling. Det haster med å stanse den stadig økende plastforsøplingen og norske myndigheter bør legge ned politisk innsats for å få fortgang i arbeidet for et forpliktende internasjonale rammeverk på feltet.
 • ForUM støtter Norges forslag til etableringen av et internasjonalt ekspertpanel for marin forsøpling og vil oppfordre til at dette nye panelet samarbeider og bygger på erfaringer med FNs klimapanel og FNs naturpanel.
 • Norske myndigheter bør benytte UNEA til å bygge støtte for en ambisiøs ny avtale under Konvensjonen for biologisk mangfold og peke på behovet for å fjerne subsidier og andre økonomiske incentiver som øker presset på gjenværende intakte naturområder.
 • Norske myndigheter bør benytte UNEA til å løfte viktigheten av regnskogbevaring og beskyttelse av miljøforkjempere.

Tidligere har ForUM med medlemmer også foreslått at alle produsenter av plast innen 2022 pålegges å måtte ta ansvar for plasten gjennom hele dens livsløp - fra produksjon til avfallshåndtering. Ansvaret skal også gjelde ved import og eksport av plast. Dette kalles produsentansvar.

Les innspillet her.


FNs miljøforsamling (UNEA)

Det fjerde møtet i FNs miljøforsamling (UNEA-4) finner sted i Nairobi, Kenya, 11.-15. mars 2019. UNEA-4 er et viktig møtested for verdens miljøministre. I år vil også den sjette Global Environment Outlook rapport som gir en oversikt over klodens miljøtilstand, legges fram under forsamlingen. Mandag 25. februar inviterte klima- og miljøminister Ola Elvestuen norske organisasjoner til et innspillsmøte i forkant av hans reise til miljøforsamlingen. Les med om UNEA4 her

​ Hva kan du gjøre for å redusere forsøplingen?

 • Ikke kast plast og annet avfall i naturen.
 • Tenk over hva som kan inneholde plast, for eksempel er det plast i alt fra kontaktlinser og Q-tips til sneiper og snusforpakninger.
 • Ikke kast plast i do, da havner det til slutt i havet.
 • Pant alltid drikkeflasker og bokser.
 • Sorter avfallet ditt, og resirkuler plast som kan brukes igjen.
 • Plukk en plastbit fra gaten hver dag og kast den i søpla.
 • Rydd en strand og registrer funnene dine i Ryddeportalen til Hold Norge Rent.
 • Spør dine lokale politikere om å jobbe for at plastprodusenter samler inn plast etter bruk.

(WWF Norge)