Kan vi nå bærekraftsmålene uten å ødelegge jorda?

Fra venstre: Per Espen Stoknes (BI), Janicke Scheele (DNB), Julie Wedege (Statkraft), Espen Barth Eide (Ap), Nikolai Astrup (utviklingsminister) og Borghild Tønnessen-Krokan (Forum for utvikling og miljø).

Kan vi nå bærekraftsmålene uten å ødelegge jorda?

Hvordan kan bærekraftsmålene nås innenfor planetens tålegrense? Spørsmålet besvares av forskere i en ny rapport lansert i New York, Roma og Oslo i dag, der politikere, forskere og organisasjoner deltok - og en 14-åring ble møtt med stående applaus.

Rapporten "Transformation is feasible: How to achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries" er skrevet av Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI og Stockholm Resilience Center, med utgangspunkt i et stort forskningsprogram.

Rapportens visjon er at «I 2050 lever ni milliarder mennesker innenfor jordas tåleevne, samtidig som de 17 bærekraftmål er oppnådd». Rapporten har benyttet seg av et global systemmodell som heter Earth3, som bygger på mer enn 100 000 historiske og nye data fra eksisterende databaser fra hele verden.

Lanseringen skjedde tre steder samtidig: Jørgen Randers la frem rapporten i Roma (Club of Rome), mens Johan Rockström ga en TED Global-talk fra New York. I Oslo presenterte leder Per Espen Stoknes ved BIs senter for grønn vekst hovedfunnene på et arrangement på BI i samarbeid med WWF Verdens Naturfond.

Stoknes oppsummerte rapporten slik:

  • Med dagens kurs er det internasjonale samfunn ikke i nærheten av å innfri bærekraftmålene som gitt i FNs Agenda 2030
  • Vi kommer til å løse verdens sult-, fattigdom- og utdannings-problemer langt raskere enn folk tror.
  • Vi har funnet fem smarte måter å oppnå nesten alle bærekraftmålene på, bedre for folk flest på en mer stabil klode
  • Transformasjonen / kursendringen ser ut til å være svært netto lønnsom

Stoknes overrakte rapporten til utviklingsminister Nikolai Astrup.

-På tross av de enorme utfordringene vi står overfor, så er jeg optimist om framtiden, sa Astrup. Han fortsatte: -Vi må sette land i stand til å investere i egen utvikling, og blant annet fortsette satsingen på utdanning, helse, likestilling og fornybar energi for å lykkes, sa utviklingsministeren. Han la til: -Lavutslippssamfunnet er ikke slutten på noe godt men starten på noe bedre!

Utviklingsministeren fikk tilsvar av Arbeiderpartiets Espen Barth Eide:

-Vi må slutte å si at norsk olje og gass redder verden, slo Barth Eide fast, under paneldebatt ledet av Borghild Tønnessen-Krokan (Forum for utvikling og miljø), der også Janicke Scheele (DNB), Julie Wedege (Statkraft) og Per Espen Stoknes (BI) deltok.

Miljøagent Penelope Lea (under), 14 år, fikk siste ord med en sterk avslutningsappell:

-Ofte synes jeg, når jeg snakker med de som bestemmer, at de er mer opptatt av å argumentere mot enn for løsninger. At de allerede har gitt opp 1,5 graders målet. I svarene deres synes jeg det ligger en skjult aksept av at min og vår framtid ikke er mulig å redde. I svarene deres ligger det ofte motsigelse. Det gjør meg redd. Da tenker jeg at tanken min, tankene våre, må bli enda modigere, enda sterkere! Jeg er liten. Jeg kommer fra et lite land. Vårt lille land. Men jeg vet, historien kan vise meg, at jeg ikke er alene om å være liten. Og jeg vet, historien kan vise, at enkeltmennekser, enkeltbevegelser, kan skape store, fantastiske endringer. Jeg vil være med på å skape en slik endring! sa Penelope Lea.

Hun ble møtt med stående applaus.

14 år gamle Penelope Lea avrundet arrangementet med appell - til stående applaus. Les hele appellen på Naturpress

Penelope-Lea-BI.jpg#asset:5954

Foto: Hacienda Film/Differ Media


Fire scenarier

Rapporten setter opp fire ulike samfunnsmodeller for å vurdere hvordan det er mulig å få «ni milliarder til å leve godt på planeten i 2050».

Scenario 1: SAME - business as usual

Myndigheter og industri vil respondere på teknologi, ulikhet og klima på same måte som de har gjort de siste tiårene. Mer snakk om bærekraft, men i praksis fortsetter landene i samme spor som før. Gode nyheter er at fattigdom og sult er utryddet, men kostnaden for jordens ressurser er enorm. De fleste vil ende opp med en mer usikker situasjon i 2050 enn i 2018. Antall oppnådde bærekraftmål øker fra 9 i 2015 til 11 i 2050

Scenario 2: FASTER - Akselerere økonomisk vekst

Øker investeringer, innovasjon og handel. Vekstomodell er +1% høyere, men gjør ikke at bærekraftmålene vil nås i større grad enn i SAME. Men vil skape enda større ulikhet og enda større press på naturens tålegrenser.

Scenario 3: HARDER – både myndigheter og industri prøver hardt å levere på bærekraftmålene

Ved å satse hardt på å oppnå bærekraftmålene, skjer det en 30% raskere oppnåelse av bærekraftmålene enn hva som ville skjedd uten satsingen på fx mer utdanning, rent vann, flere jobber og mat. Men dessverre vil likevel jordas tåleevne være under sterkt press allerede i 2040, som fører til utflating av oppnåelse av bærekraftmålene mellom 2030 og 2050.

Scenario 4: SMARTER - både myndigheter og industri velger transformative handlinger

Nye løsninger velges ut fra hva som er nødvendig å gjøre for å nå målet. Det er fem store endringer som er benyttet i scenariet:

  • Rask fornybarvekst som gjør at utslippene halveres hvert tiår
  • Nye utviklingsmodeller i fattige land (basert på modeller fra land som Scandinavia, Ethiopia, Costa Rica)
  • Aktiv redusering av ulikhet – de 10% rikeste skal ikke ha mer enn 40% av inntektene
  • Investeringer i utdanning til alle, helse, familieplanlegging og likhet mellom kjønn for å stabilisere jordas befolkning.

Dette vil gjøre at nesten alle bærekraftmålene vil nås innenfor nesten alle av planetens ni tålegrenser. Smarter-scenariet vi kunne gi en grønn vekst, med vekst i GDP på 129% per person fra 2015 til 2050, kombinert med 80 prosent nedgang i klimautslippene.

Vi kan kun oppnå bærekraftmålene dersom business, myndigheter og sivilsamfunn drar i samme retning, og raskt skaper transformative endringer, slås det fast i rapporten.