Én uke til å forandre kursen mot 2030

Norske organisasjoner og klimaforhandlere etter første uke av toppmøtet i Katowice.

Én uke til å forandre kursen mot 2030

-Noen fremskritt er gjort på viktige områder. Men det ble ikke enighet om å ønske IPCCs spesialrapport velkommen. Denne uken kommer statsråder til Polen for å løse politiske motsetninger og sette ny kurs, skriver ForUMs representant etter halvgått løp i klimaforhandlingene.

Av Aron Halfen, Caritas

Som Forum for utvikling og miljøs (ForUMs) representant i den norske delegasjonen har det vært givende å følge forhandlingene på nært hold. Vi har formidlet vår posisjon på finansiering, tap&skade, tilpasning og andre viktige områder og sett hvordan dette blir delvis fulgt opp i forhandlingene med andre formulering. Det har blitt opphetede diskusjoner om begreper som spenner over flere lands røde linjer. Hvordan vi skal sikre helt avgjørende referanser til menneskerettigheter i regelboken for Paris avtalen blir en viktig kamp denne uken. I dag fyller FNs Menneskerettighetserklæring 70 år og det vil bli mange markeringer i Katowice for å legge press på verdens ledere for å sette en riktig kurs mot 2030.

Mange opplever at spesialrapporten fra IPCC på forskjellen mellom 1,5 og 2 grader har vært en «game-changer». Den alarmerende tonen i rapporten har funnet gjenklang hos mange og budskapet om at vi nå kun har 12 år på å begrense den globale oppvarmingen har gjort sterke inntrykk. Derfor er det svært skuffende at noen land under forhandlingene foreløpig blokkerer at rapporten skal ønskes velkommen og følges opp. Norge har vært veldig klar på at rapporten må ønskes velkommen og fått dette gjennom i flere av forhandlingssporene. Satt på spissen har vi nå bare én uke på oss til å sette riktig kurs mot 2030 for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Denne uken er det viktig at det vises mot og politisk lederskap i Katowice og på hjemmebane. ForUM har laget en rapport som viser Norges rettferdige andel av den klimadugnaden som ligger foran oss. Klimafinansieringen må mangedobles. Dette er også klare forventninger fra utviklingsland som står overfor de hardeste konsekvensene av klimaendringene og som har minst ressurser og ansvar for situasjon verden nå befinner seg i. Det må bygges tillit mellom partene som gjør at vi klarer å både kutte de nødvendige utslippene, samt tilpasse oss endringene og gjøre opp for de skadene som har skjedd og vil komme fremover. IPCC sin spesialrapport har vist at det er mulig. Nå gjenstår det å ta de nødvendige politiske grepene.