Oljefondets fremtid

Oljefondets fremtid

Oljefondet kan og bør legge bærekraftig utvikling til grunn for sine investeringer. Det er bra både for fremtidig avkastning og verdens fremtid, i følge ny rapport.

Et særlig ansvar for oljefondet

På Arendalsukas første dag lanserte ni norske organisasjoner, inkludert Forum for Utvikling og Miljø, rapporten «The Promise of sustainable investing», et innspill i debatten om bærekraftig utvikling og oljefondets mandat og investeringspraksis. Over 100 deltakere overvar lanseringen med både presentasjon av rapporten, ekspertkommentarer og politikerdebatt.

Rapportforfatter Sony Kapoor fra tenketanken Re-Define presenterte rapporten og understrekte at Oljefondet må ta etikk og bærekraft på alvor. – Alt annet vil være uansvarlig, også finansielt. Oljefondet har særlig ansvar for etikk og bærekraftig utvikling fordi det er stort, langsiktig og investerer over alt, sa han i sin presentasjon.

Politisk avsporing

Rapportens innhold ble i stor grad støttet av ekspertpanelet bestående av professorene Dag O. Hessen, Beate Sjåfjell, og Hans Petter Graver og senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand, Phillip Rytman. Særlig ble det understreket at debatten om oljefondet skal brukes politisk eller ikke, er en avsporing. – Det er like politisk å investere i fossil energi som å ikke gjøre det, understrekte Dag O. Hessen. Han ble støttet av Beate Sjåfjell som bemerket at det er en feiltolkning å tro at å bestemme seg for å holde på det bestående er upolitisk.

Mandatet må fornyes

Oljefondet er i dag verdt rundt 7.700 milliarder kroner. Norges Bank, som forvalter fondet, har i dag klare instrukser fra Finansdepartementet om å investere ansvarlig og bærekraftig. I rapporten slås det fast at fondet kan bli langt bedre til å følge opp instruksene i praksis. Samtidig finnes det begrensninger i mandatet som umuliggjør en helhetlig etisk og bærekraftig forvaltning, og mer omfattende endringer trengs. Mandatet vedtas av stortinget på vegne av Norges befolkning, og Forum for Utvikling og Miljø ønsker en debatt om mandatet.

- Skal vi ha mulighet til å nå bærekraftsmålene må vi sørge for at alle trekker i samme retning. Denne rapporten viser at det også er bærekraftig rent økonomisk for fondet å endre praksis, sier daglig leder i Forum for Utvikling og Miljø, Borghild Tønnesen-Krokan.

Rapporten anbefaler:

·         At mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank endres for å muliggjøre en mer etisk og bærekraftig forvaltning av fondet.

·         At indeksen Oljefondet i dag opererer med, som inkluderer selskaper som blant annet bryter med menneskerettigheter, forurenser vann eller lobber mot klimareguleringer, byttes ut med en etisk indeks.

·         At oljefondet selger seg ut av olje og gass og øker investeringene i fornybar energi.