Bedre business – bedre verden

I samarbeid med Yara presenterte NHO i går "Better Business - Better World". Rapporten er utarbeidet av Business and Sustainable Development Commission (BSDC) og ble nylig lagt fram på World Economic Forum i Davos. Borghild Tønnessen-Krokan fra ForUM kommenterte rapporten fra et sivilsamfunnsperspektiv.

Bedre business – bedre verden

I går lanserte Yara og NHO en optimistisk rapport som argumenterer  for at det lønner seg å investere i tråd med bærekraftsmålene – både for selskapene selv og for kloden.

Stort potensial
Rapporten viser vi at det kan skapes enorme verdier hvis vi går over til en bedre ressursbruk og mer sirkulær økonomisk tenkning. En bil står for eksempel stille 95 % av sin levetid – det er klart at dette ikke er økonomisk smart, sa Sir Mark Malloch Brown, formann i Business and Sustainable Development Commission (BSDC) og tidligere visegeneralsekretær i FN, da rapporten ble lansert hos NHO i går.

Rapporten trekker frem 60 bærekraftige og inkluderende fokusområder innen fire økonomier: energi, utvikling av byer, jordbruk/matproduksjon og helse/velvære. Bare innen disse økonomiene er det snakk om en verdiskaping og inntjening på minst 12 milliarder amerikanske dollar.
 
- For å ta et eksempel som er helt åpenbart kan vi se på matvarekjeden. Her er det et enormt svinn i alle ledd, og en bedre håndtering av dette vil selvfølgelig kunne gi en stor økonomisk avkastning, sa en optimistisk Sir Mark MallocH Brown.

380 millioner jobber
I tillegg sier rapporten at bærekraftsmålene kan utløse 380 millioner nye arbeidsplasser på verdensbasis. Den understreker videre at det vil være de bedriftene som favner sosial-, klima- og miljømessig bærekraft, i tillegg til den økonomiske, som vil ha de beste mulighetene for å lykkes fremover.
 
Her ble også Unilever dratt frem som et eksempel; ved å gjøre bærekraft og CSR på til en del av kjernevirksomheten og drivkraften i det enorme multinasjonale selskapet har de blitt det 3. mest populære stedet å jobbe i USA, tett etter Facebook og Google. 

- Folk vil ha en jobb med mening og føle at de bidrar til noe bra. Til løsningen på verdens problemer, understreket Sir Malloch Brown.
 
Alle land på likefot
-Jeg liker å snakke om at Norge også har blitt  et utviklingsland i denne sammenhengen, alle land er utviklingsland  - i betydningen at vi utvikler oss til et nytt bærekraftig samfunn, sa Vidar Helgesen, klima- og miljøminister.

IMG_0046.jpg#asset:4660
  Forum for utvikling og miljø, DNV-gl og Scatec Solar kommenterte rapporten

Jobbe sammen

- Det er avgjørende at vi kommer oss ut av dette rommet og når flere og nye grupper. Her kjenner jeg halvparten, det er hyggelig, men dette må vi få spredd til å bli mye større, understreket Terje Osmundsen fra Scatec Solar i en kommentar til rapporten. 

Forum for utvikling og miljø vil bidra til dette, både i og utenfor sivilsamfunnet, og jobber for å gjøre bærekraftsmålene kjent.

DNV-GL er opptatt av å vende risiko om til muligheter, og ga nylig ut en rapport om dette.

-Vi vet nok. Nå må vi handle! sa Bjørn K. Haugland i DNV-GL. 

 Det er Forum for utvikling og miljø (ForUM) enig i. I rapporten "Better business - better world" anerkjennes sivilsamfunnet rolle både som partner men også for å overvåke at bærekraftsmålene nås. Arrangørene framhevet særlig rapporten "17 mål - en framtid" koordinert av ForUM med bidrag fra flere titalls organisasjoner som gir anbefalinger knyttet til alle 17 mål. 

ForUM er glad for at næringslivet i økende grad ønsker å bidra til bærekraftsmålene nås. Det mener ForUM er helt nødvendig for at målene skal kunne nås:

-Spørsmålet er ikke om næringslivet trengs for å nå bærekraftsmålene, men hvordan. For næringslivet kan selvsagt også hindre at målene nås. Vi må passe på at vi ikke fikser et problem gjennom å skape nye. Vi trenger en race to the top, på samfunnsansvar, skatt, og grønne ansvarlige investeringer og etisk handel og gjennom å skape anstendige jobber, sa ForUMs nye leder Borghild Tønnessen-Krokan. Hun understreket at sivilsamfunnet vil fortsette å bidra som partner og vaktbikkje, og at samarbeid på tvers, lederskap og mot trengs.

Tønnessen-Krokan pekte på flere viktige observasjoner i rapporten fra kommisjonen som også ForUM har påpekt: At fossilsubsidier er i konflikt med innsatsen mot klimaendringer. At bedrifter må vise at de betaler skatt der de tjener penger. At globale og nasjonale normer må følges. Hun understreket også at nye normer og mer forpliktende regler også bør skapes: 

-At business tar ansvar og følger retningslinjer er helt nødvendig, men det kan ikke være frivillig å redde verden. Smutthull må tettes, og normer videreutvikles. Derfor følger vi interessert med på arbeidet for en ny traktat på området, sa Borghild Tønnessen- Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Behovet for større investeringer i infrastruktur i sør understrekes også i rapporten. Det er også noe ForUM har tatt til orde for. Det norske Oljefondet kan benyttes til dette, mener ForUM:

-Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond. Det gir oss enorme muligheter til å bidra positivt. Oljefondet bør kunne investeres i unotert infrastruktur som fornybar energi. Det vil kunne gi et svært viktig bidrag for lavutslippsamfunnet og oppnåelse av bærekraftsmålene, sa ForUMs nye leder.


Les mer her:

Rapporten, filmer og fakta finner du her: 

http://report.businesscommissi...