UNEA styrker det globale miljøarbeidet

Mye positivt kom ut av UNEA 2 i følge ForUMs delegat  

- Norge hadde størst fokus på marin forsøpling, men også forhandlingene rundt UNEAs rolle på bærekraftsmålene, korallrev, miljøkriminalitet og havet var fruktbare. UNEA var virkelig en suksess med mange interessant politiske spørsmål og forhandlinger, sier Eirik Lindebjerg fra WWF.

UNEA styrker det globale miljøarbeidet

Viktige resolusjoner om oppfølging av bærekraftmålene, beskyttelse av korallrev og bekjempelse av marin forsøpling vedtatt på møtet i FNs miljøforsamling (UNEA) forrige uke.

Det andre møtet i FNs miljøforsamling (UNEA-2) samlet over 2000 delegater fra 170 land i Nairobi 23-27. mai. FNs miljøforsamling er det høyeste internasjonale beslutningsorganet for miljøspørsmål og vedtok hele 25 resolusjoner som vil styrke det internasjonale miljøarbeidet. 

- Beslutningene styrker FNs miljøprogram (UNEP) og viser en økt global vilje til å gjøre noe med utfordringene knyttet til blant annet beskyttelse av livet i havet, håndtering av kjemikalier og avfall, bærekraftig produksjon og forbruk og miljøkriminalitet, sier Eirik Lindebjerg som representerte ForUM på forsamlingen. Landene viste stor vilje til å drive Agenda 2030 fremover og bygget videre på de viktige beslutningene tatt i Addis Abeba, New York og Paris i 2015.

- Nå gjenstår det å se om den samme handlekraften gjenspeiler seg på nasjonalt nivå, sier Lindebjerg.

​ Viktige beslutninger for livet i havet

Tre resolusjoner åpnet for en styrket innsats fra FNs miljøprogram på marine spørsmål. Norge viste sterkt lederskap og fikk gjennomslag for en styrket innsats mot marin forsøpling, blant annet gjennom at FNs miljøprogram skal kartlegge hull i det internasjonale rammeverket på feltet. Resolusjonen anerkjenner marin forsøpling som et stort globalt problem og oppfordrer landene til å øke innsatsen for bærekraftig produksjon og forbruk av plast, bedre avfallshåndtering og opprydning av den plasten som allerede har havnet i havet. Norge bevilget 10 millioner kroner til å få i gang dette arbeidet.

Beskyttelse av korallrev stod også høyt på dagsorden og landene tok til ordet for en styrket internasjonal innsats for å ta vare på verdens korallrev. Norge var medsponsor på Indonesias forslag, og uttrykte et ønske om å bidra til beskyttelse av korallrev internasjonalt. – Det blir spennende å se hvordan Norge vil følge opp dette arbeidet fremover, sier Lindebjerg.

Miljødimensjonen av 2030 Agendaen styrket

Agenda 2030 og FNs bærekraftmål ble vedtatt i september i 2015 og det var knyttet spenning til hvordan verdens miljøministre ville bidra til agendaen foran forsamlingen i Nairobi. «Delivering on the 2030 Agenda» var hovedtemaet for møtet og forsamlingen ga et tydelig signal frem mot High-Level Political Forum i New York i september ved å gi FNs miljøprogram et utvidet mandat til å bistå land i å oppnå miljødimensjonen av bærekraftmålene.

- Resolusjonen oppfordrer både FN systemet og medlemslandene til å engasjere både sivilsamfunn og privat sektor i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål, sier Eirik Lindebjerg. FNs miljøprogram har de siste årene økt sitt fokus på privat sektor og investorer. Deler av dette arbeidet ble presentert på FNs miljøforsamling, blant annet rapportene «Green Finance for Developing Countries» og «Multiple Pathways to Sustainable Development». Et globalt grønt skifte var tema for flere møter parallelt med forhandlingene, og det var stor interesse blant myndigheter omkring grønn omstilling og konkurransekraft.

En viktig arena for miljøet

Møtet i Nairobi viste at FNs miljøforsamling er i ferd med å bygge seg opp som et viktig og prioritert internasjonalt forum. 120 ministre deltok og resolusjonene som ble lagt fram bidro til å styrke det globale miljøarbeidet på en rekke felt. FNs miljøforsamling er dermed i ferd med å ta den rollen som den ble gitt under Rio+20-møtet som verdens høyeste beslutningsmyndighet for miljøet («highest level decision making body on the environment»).

Miljøforsamlingen ønsket også Erik Solheim velkommen som ny leder av FNs miljøprogram (UNEP). Avtroppende leder Achim Steiner har bygget opp en stor og profesjonell organisasjon under sin ledelse, og landene uttrykte store forventinger om at Erik Solheim vil bringe det internasjonale miljøarbeidet til nye høyder.

Den siste dagen av møtet ble også preget av forhandlinger rundt en resolusjon omkring miljøødeleggelsene forårsaket av krigen i Gaza. En opphetet diskusjon mellom medlemslandene, med Pakistan, Syria, USA og Israel i spissen resulterte til slutt i at resolusjonen ikke ble behandlet.

Les alle resolusjonene her.