Sammen om jobben!

Sammen om jobben!

NHO, Innovasjon Norge, Norfund, Norad og Veiledningskontoret viet i år næringslivets konferanse om internasjonalisering og utvikling til Stortingsmelding 35 "Sammen om jobben" om næringslivets rolle i utviklingssamarbeidet.

Salen hos NHO var fyllt til randen av utviklingsbyråkrater, næringslivsaktører og folk fra organisasjons-Norge.

Utenriks - og utviklingsminister Børge Brende tok til orde for at han ønsket å satse på næringsutvikling i utviklingsarbeidet fordi dette var det som skulle til for å få de fattigste landene til å bli mellominntektsland. Konferansen var mulighetsorientert, og flere spennende prosjekter ble trukket fram som gode eksempler på hvordan norske bedrifter med støtte fra bistandsordninger hadde lyktes i Sør.

- Det var inspirerende å se at et godt samarbeid mellom bistand og næringsliv kan gi gode resultater, forteller ForUMs fagrådgiver Kirsten S. Natvig. Hun savnet imidlertid en drøfting av hva som skal til for at direkte investeringer skal føre til "utvikling". Mange fattige land har høy økonomisk vekst samtidig som store deler av befolkningen forblir like fattige. Arbeidsplasser kan være en fantastisk kilde til å trekke folk ut av fattigdom, men bare dersom arbeidsvilkårene er anstendige. Det er dessverre ingen automatikk i at investeringer fører til utvikling, sukker Natvig.

Hun er også overrasket over at konferansen ikke i større grad problematiserte utfordringene næringslivet kan møte når de skal investere i fattige land. Dagligdagse fenomener som korrupsjon, manglende respekt for menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, manglende overholdelse av miljølovgivning, og lovlige minstelønner som ligger under det man behøver for å overleve, ble ikke nevnt med med et ord.

-Regjeringen har i sin handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter påtatt seg ansvar for å veilede norske bedrifter i hva som forventes av et ansvarlig næringsliv som investerer i Sør, sier Kirsten S. Natvig. Hun ser fram til at myndighetene konkretiserer sine løfter om tydelig bedriftsveiledning. -Bedriftene ble opplyst om hvilke finansierings- og bistandsordninger som finnes. Det var underlig at de ikke også ble gjort oppmerksomme på hvilke forventninger som stilles til dem, understreket Natvig.

Stor entusiasme rundt jobbskaping i Afrika

Polyteknisk forenings andre frokostseminar i forbindelse med stortingsmeldingen samlet full sal av entusiaster. En filantrop, en fondsinvestor og en bistandsorganisasjon (Kirkens Nødhjelp) diskuterte forskjellige måter å bidra til arbeidsplasskaping. UD understreket at det først og fremst er næringslivets engasjement som vil bidra til utvikling. 

ForUMs utsendte ønsket entusiasmen for næringsutvikling velkommen, og synes det er prisverdig at så mange bedrifter ønsker å bidra til utvikling i fattige land. Samtidig minnet ForUM på viktigheten av at bedriftenes samfunnsansvar holdes høyt og at staten er tydelig i sin veiledning til norsk næringsliv som vil investere ute.