Norges klimatentamen

Peer Stiansen, KLD. 

Norges klimatentamen

I år var det Norges tur til å gjennomgå hvordan vi følger opp klimamålene gjennom klimatentamen, eller Multilateral Assesment (MA) som det egentlig heter.

I MA-prosessen legger land frem sine resultater så langt, og land har mulighet til å stille spørsmål. Mange land hadde også sendt inn spørsmål skriftlig på forhånd og det skulle vise seg at de beste, og mest kritiske, spørsmålene kom der. Selve tentamen skled Norge gjennom uten et eneste lite skjær i sjøen. Og fikk skryt av både USA og Frankrike for vår høye andel elbiler og spørsmål om hvilke tiltak vi har tatt i bruk for å lykkes så godt med å stimulere til kjøp av elbiler

- Det var en kritisk undertone i mange av de skriftlige spørsmålene. Det kom blant annet spørsmål knyttet til gapet mellom våre utslipp og målet om å kutte utslippene med 30% fra 1990 til 2020. Brasil lurte på hvordan Norge har tenkt å lukke dette gapet – ved flere tiltak i Norge, eller gjennom kvotekjøp? Både Brasil, Canada, EU og USA lurte på hvor store utslippskutt våre tiltak vil gi – ettersom vi ikke har anslått det selv, forklarer Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO.

- Dette er en god måte å lære av hverandres klimapolitikk. Norge fikk spørsmål som påpekte svakheter og styrker ved den norske klimapolitikken, for eksempel: at utslippene våre øker og vi belager oss på å kjøpe kvoter for å innfri våre utslippsforpliktelser, sier Johanne Sæther Houge som er Forums representant i den norske delegasjonen.

Les hele Norges regjørelse her

Det eneste landet som var smått kritisk i plenum var Kina som mente vi ikke var i stand til å nå 2020-målene, og ba Norge redegjøre for en eventuell plan for å redusere mer av utslippene hjemme. Til det svarte Norge at vi er på vei til å nå de målene, men det var ikke veldig overbevisende og vi må vel kunne slå fast at også KLD har humor da de valgte å illustrere den sliden med maleriet Skrik.

Multilateral Assessment Norge Page 10

Bevis på at også Klima og miljødepartementet har humor.

Hensiktsmessig form?

På bakgrunn av den snille formen spurte Regnskogsfondet etter gjennomgangen om Norge mener dette er en fornuftig bruk av tid og krefter.

- MA er en underutnyttet prosess og dette skal evalueres underveis. Sånn som Paris-avtalen har blitt kan det godt hende at denne prosessen vil bli viktigere som en evaluerings-prosess etterhvert. Når det er sagt er det uansett disiplinerende å skulle rapportere - og dét gjelder alle land, sa Peer Stiansen, KLD.

- For at prosessen skal bli bedre trenger vi oppmerksomhet rundt den. Til nå har i-land rapportert bra, mens utviklingsland er forsinket. Dette er også en kvalitetssikring og kapasitetsbyggende eksersis for utviklingslandene, forklarer forhandlingsleder Henrik Eriksen (KLD).