Fremdeles en vei å gå

Oljefondet skal ikke brukes politisk til å fremme statens investeringer i utviklingsland eller fornybar energi, slo Siv Jensen fast i går.

Fremdeles en vei å gå

Oljefondet har blitt bedre på menneskerettigheter, men legitimerer bruk av skatteparadis og vil fremdeles ikke investere i en sikker grønn fremtid for neste generasjon. - Uholdbart mener ForUM.

De siste dagenes avsløringer fra Panama viser bl.a. at Oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU) har 197,6 milliarder kroner i skatteparadis.

- Dette er med på å undergrave uttalt norsk politikk og innsatsen som Norge har gjort bl.a. som leder for FN-forhandlingene om finansiering for utvikling i fjor. Der var det bred enighet om at mer må gjøres for å stanse ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelser. Det er viktig at Norge er bevisst sin rolle som en av verdens største fondsinvestorer, og ikke lar fondet undergrave norsk politikk. Samstemthet er viktig også når det står om å maksimere avkastning for kommende generasjoner, sier Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø.

Mer åpenhet

Årets melding legger vekt på at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen av Oljefondet. Det stilles nye krav til bl.a. rapportering om investeringsstrategiene og at hovedstyret offentlig skal vurdere resultatene i forvaltningen.

- ForUM ønsker økt åpenhet om forvaltningen av Oljefondet velkommen. Åpenhet er nøkkelen til ansvarlige investeringer, sier Preston, noe ikke minst de siste dagenes avsløringer fra et advokatfirma i Panama har vist oss. Men vi savner fortsatt større åpenhet om selskapsdialogen Norges Bank fører med noen av de 9000 selskapene SPU er inne i.

Ikke fornybar

ForUM var positivt innspilt til ekspertgruppens åpning for investering i fornybar energi, og ser på finansdepartementets negative holdning her som en tapt mulighet.

- Oljefondet skal komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Her kunne man hatt sjansen til å både sikre kommende generasjoner høy avkastning og samtidig investere i en sektor som sikrer kommende generasjoner et bærekraftig energigrunnlag.

Bra satsning på menneskerettigheter

Årets gladnyhet i den årlige stortingsmeldingen om Statens pensjonfond utland (SPU) er fondets nye forventningsdokument om menneskerettigheter. Dette ble lagt fram tidligere i år etter et mangeårig arbeid fra sivilsamfunnet for å styrke fondets arbeid med menneskerettigheter.

- SPU har gått fra å være en internasjonal bremsekloss til å bli et foregangsfond som stiller krav til at menneskerettighetene følges i alle 9000 selskaper fondet har investert i, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av nesten 50 norske miljø- utviklings og fredsorganisasjoner.

Det var en økende bekymring for at utviklingen gikk i feil retning som førte til at ForUM i 2012 klaget Oljefondet inn for brudd på OECDs retningslinjer for investeringen i det koreanske selskapet POSCO. I 2013 resulterte klagesaken i en grundig og omfattende kritikk fra det norske OECD-kontaktpunktet. Kritikken gikk særlig på manglende åpenhet og ga klare anbefalinger om at fondet må styrke sitt arbeid med menneskerettigheter. Nå har dette blitt fulgt opp.