Stans våpeneksporten!

Volden eskalerer i Midtøsten etter at Saudi-Arabia forrige uke henrettet 47 mennesker, blant dem den høytstående sjia-skriftlærde Nimr al-Nimr. Norge eksporterte militærutstyr til Saudi-Arabia samtidig som landet henrettet flere enn på mange år, mange ved halshugging. Kort tid etter ledet Saudi-Arabia bombingen av sykehus og skoler i Jemen. (Foto: Changemaker)

Stans våpeneksporten!

Norsk militærmateriell kan ha blitt brukt i Jemen. I høringsinnspill til Stortinget i dag ber ForUM om at denne eksporten stanses. Uroen øker etter Saudi-Arabias henrettelser forrige uke. 

Norge solgte i 2014 militærmateriell til Saudi-Arabia, Kuwait, Forente Arabiske Emirater og Qatar som kan ha blitt brukt i Jemen, viser  Stortingsmelding 8 (2015-2016) om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Koalisjonen som er ledet av Saudi-Arabia er anklaget for krigsforbrytelser etter at den skal ha bombet skoler, sykehus og boliger under konflikten i Jemen i 2015, der rundt 2700 sivile er drept, rundt 600 av dem barn.

Forum for utvikling og miljø har i årevis kritisert norsk eksport av militærmateriell til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia. I et høringsinnspill (vedlagt) sendt til Stortingets utenriks- og forsvarskomite i dag før høring 12 januar ber organisasjonen om at denne eksporten stanses. 

-Norge bør ikke eksportere militærmateriell til noe land som bidrar til å forverre den farlige situasjonen i Midtøsten, heller ikke til menneskerettighetsverstingen Saudi-Arabia, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø. Hun tok opp saken i møte med statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet før jul. 

Organisasjonen har også sendt innsynsbegjæring til Utenriksdepartementet i dag.

Hun peker på at Saudi-Arabia henrettet flere mennesker enn på mange år samtidig som landet mottok militærutstyr fra Norge. Reaksjonene etter Saudi-Arabias henrettelse av 47 mennesker forrige uke illustrerer hvordan intern undertrykkelse kan bidra til voldseskalering og destabilisering også utenfor landet, mener Tønnessen-Krokan, som tok Mastergrad ved LSE med oppgave om islam og ytringsfrihet i lys av Rushdie-saken.

ForUMs seniorrådgiver er også styremedlem i den globale Control Arms-koalisjonen som ble Nobelprisnominert for å ha vært pådriver for FNs Arms Trade Treaty, verdens første juridisk bindende våpenhandelsavtale som trådte i kraft julaften 2014. Norges eksport kan være i strid med FN-traktaten, mener hun.

-Dersom Norge ved krigsutbruddet eksporterte militærmateriell til Saudi-Arabia og andre land som er anklaget for krigsforbrytelser i Jemen i 2015 etter bombing av skoler og sykehus er dette både brudd på norske og internasjonale regler, sier Borghild Tønnessen-Krokan.