Stortinget ber Oljefondet respektere menneskerettigheter

Stortinget ber Oljefondet respektere menneskerettigheter

På fredag ble det klar at et samlet Stortinget ber Oljefondet respektere menneskerettighetene.

Denne våren har ForUM sammen Norsk Folkehjelp, Regnskogfondet og SAIH jobbet for at Oljefondet skal ha en menneskerettighetsstrategi. Det siste halvåret har vi hatt møter med samtlige partier i Finanskomiteen på Stortinget, og vi deltok i en felles høring i forbindelse med behandlingen av Forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond.

Menneskerettighetene som et udelelig normsett ble lagt til grunn da Stortinget i 2004 vedtok de etiske retningslinjene for fondet. Likevel har Norges Bank kun valgt å se på barns rettigheter i sin etiske forvaltningsstrategi. Det er uakseptabelt at fondet begrenser sin innsats på menneskerettighetsområdet, mener ForUM.

Mange store investeringsfond har etablert gode systemer og metoder for å respektere menneskerettighetene. Også Folketrygdfondet, som forvalter Statens Pensjonsfond Norge, har utviklet en veileder om menneskerettigheter som fondet bruker aktivt i sitt eierskapsarbeid.

- Våre krav er at stortingspolitikerne må gi tydelig beskjed til Oljefondet om at de må ha en strategi for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Nå har et samlet Storting, fra FrP til SV lyttet til oss. Det er vi svært glad for, sier Andrew Preston.

I slutten av mai ble det klart at alle partiene på Stortinget er nå blitt enige om å be Norges Bank om å få på plass en menneskerettighetsstrategi med forventninger til selskapene som Oljefondet investerer i.

-  Dette er en viktig seier, samtidig er det viktig å understreke at mye arbeid fortsatt gjenstår. Vi skal følge nøye med og presse på for at Norges Bank utvikler en så sterk policy på menneskerettigheter som mulig.

Les Finanskomiteens merknader her.