Pengestrid på overtid om framtid

Adopter meg! En rekke land og organisasjoner som ForUM ønsker et globalt skatteorgan for å få bukt med skatt- og kapitalflukt som tapper rike og fattige land. Her fra en aksjon utenfor FN i helgen der norskledede forhandlinger om finansiering for utvikling gikk på overtid.

Pengestrid på overtid om framtid

I dag startet FN-forhandlingene om de nye bærekraftsmålene for å utrydde fattigdom innen 2030 og ta vare på miljøet. Samtidig går norskledede forhandlinger om hvordan målene skal finansieres på overtid. Striden står bl.a om et globalt skatteorgan som ForUM støtter. 

Forhandlingene om FNs nye mål for bærekraftig utvikling som skal vedtas i september for 2015-2030 startet i dag. ForUM er tilstede, og har sendt innspill til den norske delegasjonen. Flere av landene sa prosessen ga håp for at milliarder av mennesker kan få en bedre framtid. 

Samtidig gikk de norskledede forhandlingene om hvordan målene skal finansieres på overtid - på tredje dagen. 

Et av stridsspørsmålene er hvorvidt det er behov for et globalt skatteorgan. Sammen med en rekke internasjonale organisasjoner og Kirkens Nødhjelp sendte ForUM forrige uke et brev til delegatene med ti grunner til hvorfor verden trenger et globalt skatteorgan.

-Vi har nå mulighet til å utrydde fattigdom og samtidig ta vare på jorda. Mange fattige land er egentlig rike - på naturressurser som olje og mineraler. Ofte lures dessverre inntekter som kunne blitt brukt til helse og utdanning ut av landet og inn i skatteparadiser. For å få bukt med dette må flere land gjøre som Norge og kreve at selskaper rapporterer fra skatteparadiser. Men for å takle slike problemer på en mer samstemt måte trenger vi også et globalt skatteorgan der også u-land er med. Fattige land ønsker det, men mange rike land - blant dem skatteparadiser - holder igjen, forklarer seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM fra FN-bygget i New York der begge forhandlinger finner sted. 

Hun understreker at åpenhet og bedre rapportering er avgjørende for om landene vil lykkes både med å finansiere målene og for i det hele tatt å vite om man når målene.

Sluttdokumentet om finansiering for utvikling skal vedtas i Addis Abeba i juli. I desember skal en ny klimaavtale vedtas. 

Se også: Skatteorganet vil bli med til Addis Abeba

Følg forhandlingene LIVE:http://webtv.un.org/live/#

Bakgrunnsdokumenter fra FN