Norge har en nøkkelrolle i FfD-forhandlingene

Norge har en nøkkelrolle i FfD-forhandlingene

Denne uken startet forhandlingene om Financing for Development i New York. Seniorrådgiver Kristina Fröberg er tilstede og spent på hvordan Norge bruker den unike rollen som ordstyrer i forhandlingene.

Utsatt to dager på grunn av monstersnøstorm, men pytt: Seniorrådgiver Kristina Fröberg er tilstede i New York nå – sitter inne i snøen og ivrer etter å begynne forhandlingene

I New York er det nemlig klart for hvordan forhandlingene om finansiering for å utrydde global fattigdom, håndtere klimautfordringene og å snu utviklingen i en bærekraftig retning skal foregå.

Norges Ambassadør ved FN delegasjonen i New York, Geir O. Pedersen, leder forhandlingene sammen med Guyanas Ambassadør George Talbot.

- Det gir en unikt stor innflytelse, men også et enormt ansvar, sier seniorrådgiver i ForUM, Kristina Fröberg, som er tilstede i New York og vil rapportere fra forhandlingene.

Som ordstyrer i forhandlingene har Norge en unikt stor innflytelse, men også et enormt ansvar.

La fram utkast til forhandlingsområder

For noen dager siden kom de med et første utkast med forslag om hvilke utfordringer og tiltak som forhandlingene kan dekke, et såkalt «elements paper» - som du kan lese her.

Utkastet slår fast at det finnes nok ressurser for å utrydde fattigdom og å finansiere en bærekraftig utvikling, men at de nåværende finansierings- og investeringsmønstrene ikke fungerer, og at dette er tilfelle å snu dem i en ny bærekraftig retning. De oppfordrer særlig til så kalte «transformative skifter», som kan forandre de globale strukturer som ødelegger miljøet, klima, og øker den økonomiske ulikheten.

Gir god dekning

ForUM mener at utkastet dekker de tre aspektene i bærekraftig utvikling – sosiale, miljømessige, og økonomiske – på en god måte, har en tydelig og ambisiøs kobling til de 17 målene for bærekraftig utvikling, og mange gode konkrete forslag på tiltak. Noen av de aller viktigste for å oppnå en varig forandring er:

  • Et mellomstatlig globalt organ for å hindre ulovlig kapital-, og skatteflukt (denne er ti ganger så stor fra utviklingsland som den totale globale bistanden)
  • En uavhengig gjeldslettemekanisme som forhindrer skadelige lån
  • Forpliktende prinsipper og rapportering for multinasjonale selskaper om miljø, og menneskerettigheter

- Det store spørsmålet er hvilke av alle forslag på tiltak som vil overleve. Det kan vi få svar på allerede denne uken, sier Fröberg.

Se hele ForUMs innspill her

Mye på spill i Addis Abeba

I løpet av våren skal FNs medlemsland bli enige om hvordan for eksempel handel, gjeldsvillkår, skatteflukt, klimafinansiering og bistand skal håndteres for å kunne betale de 17 nye mål for bærekraftig utvikling som verden skal nå 2030.

Disse forhandlingene skal lede fram mot høynivåmøte i Addis Abeba i juli der finansieringsforhandlingene skal avsluttes. 

- Hva står på spill nå?

- Før forhandlingene har G77 – en gruppe med 77 utviklingsland – gjort klart at dersom man ikke kommer fram til en god avtale i Addis Abeba, blir det heller ikke noen nye utviklingsmål på toppmøtet i september der disse skal vedtas. Sannsynligvis heller ikke noen klimaavtale i Paris i desember, forklarer Fröberg.

Mer informasjon?

Kontakt i New York

Kristina Fröberg, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø

Kontaktperson for: FNs nye mål for bærekraftig utvikling

Mobil: 94012891

Mail: kristina.froberg@forumfor.no

I Oslo

Andrew Preston, daglig leder og talsperson

Mobil: 48140849

Mail: andrew.preston@forumfor.no

Les mer

FN forbereder Finansiering for Utvikling

Les sivilsamfunnsorganisasjonenes fellesinnspill koordinert av Eurodad


Relevante emner