Kortsiktig å kutte langsiktig utviklingsarbeid

Kortsiktig å kutte langsiktig utviklingsarbeid

Det er nødvendig å øke den humanitære innsatsen, men det må ikke gå på bekostning av det langsiktige arbeidet med å forstå, forebygge og redusere fattigdom og konflikt som driver mennesker på flukt, sier ForUM om statsbudsjettet.

Forslaget til bistandsbudsjett utgjør en prosent av forventet brutto nasjonalinntekt (BNI) for 2016. Det er bra og nødvendig at den humanitære innsatsen økes, men det bør ikke skje på bekostning av det langsiktige utviklingsarbeidet og opplysningsstøtten, mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av 50 norske organisasjoner.

-Verden står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Det er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære midler både på kort og lang sikt. Vi må hjelpe flyktningene, men må jo samtidig hindre at flere flykter. Vi har ikke råd til å la være. Målet til regjeringen er jo også å bidra til fredelige, bærekraftige og rettferdige samfunn som folk vil bli i. Da kan man ikke samtidig kutte støtten til det langsiktige arbeidet med å forstå, forebygge og redusere fattigdom og konflikt. Gjør man det kan man risikere enda flere kriser, sier daglig leder Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø.

Nylig forpliktet Norge og alle andre land seg til 17 nye mål for bærekraftig utvikling som skal nås innen 2030. Forum for utvikling og miljø har fulgt FN-forhandlingene tett.

-Vår generasjon – våre ledere - har nettopp besluttet å utrydde fattigdom innen femten år. Da kan vi ikke samtidig gi mindre penger til dette langsiktige arbeidet, sier AndrewPreston.

Kontakt: Andrew Preston, daglig leder, Forum for utvikling og miljø, mob: 48 14 08 49.