Jubler for finansiell åpenhet

Jubler for finansiell åpenhet

-Meget gledelig, sier ForUM etter at et enstemmig Storting i går kveld vedtok å styrke finansiell åpenhet gjennom å pålegge norske selskaper som driver med petroleumsvirksomhet, gruvedrift og skogdrift å rapportere fra skatteparadiser.

-Dette er meget gledelig. Vi vil gratulere våre folkevalgte som med dette har tatt et viktig skritt for åpenhet og mot ulovlig kapitalflukt som også tapper fattige land, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan fra Forum for Utvikling og Miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner. 

ForUM hadde før debatten sendt brev til finanskomiteen og finansministeren.

Hun presiserer at det fortsatt er mangler ved rapporteringen som er vedtatt, som kun åpner opp for å få på plass en utvidet land-for-land-rapportering.

I 2014 ble det vedtatt å innføre såkalt land-for-land-rapportering (LLR) i Norge. Rapporteringen har imidlertid fått kritikk fra Forum for Utvikling og Miljø, Publish What You Pay og en rekke andre blant annet for at selskapene slipper å rapportere inntekter og kostnader om datterselskaper og såkalte støttefunksjoner i tredjeland.

Følgende forslag, som ble vedtatt i går kveld, ble lagt fram av finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) på Stortinget i dag: 

”Stortinget ber Regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for LLR rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber Regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med regnskapspliktige etter LLR-regelverket”.

-Mange organisasjoner har jobbet hardt for dette, blant annet Publish What You Pay Norge og Tax Justice Network, og mange av våre medlemmer, som Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Redd Barna. Vi er også fornøyd med Stortingets enstemmige innstilling tidligere denne måneden om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap. Det er veldig bra at så mange politikere, organisasjoner og eksperter går sammen for økt finansiell åpenhet, sier seniorrådgiveren i Forum for Utvikling og Miljø, som i et brev til Stortingets finanskomite og finansminister Siv Jensen tidligere denne måneden ba om støtte til forslaget.

Utviklingsland og fremvoksende industriland taper enorme verdier på ulovlig kapitalflukt, det mangedoblede av hva landene får gjennom bistand - hele 6600 milliarder USD i perioden 2003–2012. Mesteparten av dette består av multinasjonale selskapers skatteflukt som gjemmes gjennom skatteparadiser. Skatt- og kapitalflukt er derfor et hett tema denne uken i sluttforhandlingene om Finansiering for utvikling (FfD), som Norge leder fram mot toppmøtet i Addis Abeba i juli og ForUM følger tett. I første utkast til resolusjon er blant annet offentlig land-for-land-rapportering et viktig tiltak.