Jubel for Oljefondets kull-uttrekk

Nærmere 50.000 underskrifter mot kull i Oljefondet ble overlevert Stortinget i går før debatten på Stortinget, som endte med enstemmig vedtak for at Oljefondet skulle ut av kull. Foto: Borghild T. Krokan, ForUM.

Jubel for Oljefondets kull-uttrekk

-En viktig seier for klima og alle som ønsker ansvarlige investeringer, sier ForUM om at Oljefondet trekkes ut av kull.

I går kveld vedtok et enstemmig Storting å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. Vedtaket betyr at alle selskaper med mer enn 30 prosent kull eller kullkraft i porteføljen skal ut av Oljefondet.

-Vi er veldig glade for at Oljefondet trekker seg ut av kull. Gratulerer til Stortinget og alle som har stått på. Framtiden i Våre Hender, WWF, Greenpeace, flere av våre medlemmer og mange andre har gjort en kjempeinnsats. Dette er en viktig seier for klima, miljø og helse, jubler daglig leder Andrew Preston i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), et nettverk av 50 norske organisasjoner.

ForUM har lenge tatt til orde for en mer ansvarlig norsk politikk for klima og investeringer, også gjennom Oljefondet.

-Oljefondet er verdens største. Vi har derfor en unik mulighet i å bidra positivt gjennom å sette pengene våre på ansvarlig og fremtidsrettet virksomhet som fornybar energi, istedenfor selskaper som skader mennesker og miljø. Beslutningen om uttrekk fra klimafiendtlig kull er et stort skritt i riktig retning og gir oss håp, sier Andrew Preston fra ForUM.

Selskapene i Oljefondets portefølje står for 23% av verdens årlige kullproduksjon. Kull står for 43 prosent av verdens CO2-utslipp. Hundretusener blir syke og dør for tidlig på grunn av luftforurensing fra kull.

2015 er et avgjørende år for miljø og bærekraftig utvikling: Alle verdens ledere skal i september vedta nye bærekraftsmål for hvordan de skaI utrydde fattigdom innen 2030 og samtidig ta vare på naturen, i desember i Paris skal klimaavtalen vedtas, og på toppmøtet om Finansiering for utvikling i Addis Abeba i juli skal det under norsk ledelse besluttes hvordan dette skal finansieres de neste 15 årene. ForUM følger arbeidet tett.


Relevante emner